Kritiek door LGBT Asylum Support op een falend beleid naar lhbti-asielzoekers

Groningen 23 november – LGBT Asylum Support heeft opnieuw de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Ankie Broekers-Knol een kritische brief gestuurd over het falend beleid naar lhbti-asielzoekers. De stichting beklaagt zich dat de motie Groothuizen (D66) van december 2020 waarin het COA met een plan van aanpak moet komen om azc’s veiliger te maken voor lhbti-asielzoekers, nog steeds niet uitgevoerd is. Deze motie is opgesteld op basis van de onderzoeksrapporten ‘Keep it Silent’ en ‘We feel Unsafe’ van LGBT Asylum Support. Als ook beklaagt de stichting zich dat invoering van eerdere plannen van de staatssecretaris om azc’s veiliger te maken zoals lhbti-vertrouwenspersonen voor kwetsbare lhbti-asielzoekers, in de praktijk niet haalbaar blijkt. In een klankbordoverleg met het COA, heeft het COA dit toegegeven.

Geen definitieve plan van aanpak veiligere leefomgeving lhbti-asielzoekers

In de open brief haalt de stichting aan dat het beloofde WODC onderzoek uitblijft. Maar ook dat er geen onderzoek is gedaan naar de toedracht van het overlijden eerder dit jaar middels zelfdoding van een Chinees transgender die onder miserabele condities werd opgevangen. Onlangs publiceerde de Limburger een uitgebreid onderzoek wat onderdeel uitmaakt van de brief.

Aanhoudende problemen asielprocedures lhbti-asielzoekers

Ook geeft de stichting aan dat de IND zich nog immer niet houdt aan afspraken met de Tweede Kamer op welke wijze de werkinstructie 2019/17 onjuist toegepast wordt. Telkens wordt een goed onderbouwd psychologisch verhaal van een lhbti-asielzoeker verlangt wat voormalig staatssecretaris Mark Harbers als kritiek erkende. Gevolg is dat vele lhbti-asielzoekers op onjuiste gronden worden afgewezen waarbij het niet kunnen geven van voldoende inzicht, vrijwel altijd reden is van afwijzing. De stichting heeft nogmaals gewezen op een onlangs verschenen rapport van LGBT Asylum Support op welke wijze lhbti-asielzoekers komende vanuit Georgië, onterecht worden afgewezen. Er vindt geen verhoogde aandacht plaats ondanks dat er sprake is van erkenning van schendingen van mensenrechten in Georgië gerelateerd aan hun identiteit.

Discriminatie lhbti-asielzoekers in opvanglocaties

Met een ooggetuigenverslag van een lhbti-asielzoeker die nood gedwongen terug in de kast moest in zijn azc, haalt de stichting in de brief aan op welke wijze discriminatie in azc’s plaatsvindt. De lhbti-asielzoeker werd ongevraagd getuige op welke wijze taal- en kamergenoten aanzetten tot haat naar lhbti-asielzoekers. In de brief hekelt de stichting het falende beleid van de staatssecretaris met het jarenlang negeren en downplayen van deze signalen en daarmee discriminatie laat voortbestaan. Maar ook faciliteert in een omgeving waar lhbti-asielzoekers geen of onvoldoende bescherming ontvangen terwijl in opvanglocaties juist Grondwet artikel 1 deze groep bescherming zou moeten verlenen.

Minimumstandaard opvanglocaties

LGBT Asylum Support wijst in de brief waaraan opvanglocaties minimaal zouden moeten voldoen gezien de onderzoeksrapporten van de stichting die aangeven dat discriminatie naar lhbti-asielzoekers structureel een feit is. De stichting dringt er daarom bij de staatssecretaris aan dat lhbti-asielzoekers direct bij aankomst zich kunnen melden als lhbti-er. Dat bij alle opvanglocaties een beschermende lhbti-unit beschikbaar moet zijn. Het COA verplicht wordt deskundig opgeleide lhbti-vertouwenspersonen aan te stellen bij alle opvanglocaties. Maar ook dat het bestaande convenant met het COA over registratie van incidenten met lhbti-asielzoekers herzien moet worden. Als ook dat Ministeries actief moeten meewerken aan een voorlichtingscampagne waarmee het gelijkheidsbeginsel in de Grondwet breed onder de aandacht kan komen bij alle asielzoekers in opvanglocaties.