LGTB Asylum Support is een Non Gouvernement Organisatie. Wij ondersteunen asielzoekers die net in Nederland zijn. Wij zijn een schakel tussen LGBT-mannen en -vrouwen en andere Nederlandse organisaties die asielzoekers willen helpen. Wij werken vooral in Noord Nederland.

WAT ONS BEWEEGT
Onder de groep van asielzoekers is een kleine, kwetsbare groep die vanwege hun seksuele geaardheid hun land ontvluchten. Hun culturele en religieuze achtergrond en de soms zeer traumatische ervaringen in het land van herkomst belemmeren het (openlijk) praten over hun seksuele voorkeur. Eenmaal in Nederland worden zij door het COA ( Centraal Orgaan voor Asielzoekers) op basis van hun nationaliteit geselecteerd en gehuisvest. Hierdoor komen ze weer in aanraking met de mensen, discriminatie en intimidatie die zij juist ontvluchtten.
Vrijwel alle LGBT asielzoekers belanden voor een tweede maal in de kast. Juist in Nederland zou deze beperking van de vrijheid niet nodig mogen zijn. Het gaat om enkele tientallen LGBT asielzoekers die in de regio Noord Nederland zo in de verdrukking komen.

WAT WIJ WILLEN BEREIKEN
Veel van deze vluchtelingen ondervinden in het opvangcentrum ook weer problemen vanwege hun geaardheid en hebben dringend behoefte aan goede begeleiding en sociale opvang. Wij verdedigen de rechten van deze LGBT asielzoekers, halen ze uit hun isolement en begeleiden ze in de asielprocedure: zo trainen wij ze om gedurende deze procedure juist open te zijn over hun seksuele geaardheid. Iets dat tegengesteld is aan hun instinct tot overleven.

HOE WIJ WERKEN
Door middel van een uitgebreid LGBT-netwerk komen wij heel direct en snel in contact met de asielzoeker die net in Nederland is. Wij brengen asielzoekers op een veilige manier met elkaar in contact. Ook nemen wij initiatief tot noodopvang, agenderen deze problematiek op de politieke agenda en leggen contacten met regionale COA’s en plaatselijke overheden.

In het algemeen komen vluchtelingen uit gebieden met extreem geweld, discriminatie of seksuele intimidatie. LGBT Asylum Support werkt binnen de Nederlandse wettelijke kaders en stelt als voorwaarde dat iedereen zich op onze social-media en tijdens bijeenkomsten onthoudt van politieke ideologieën en religieuze overtuigingen. Vanzelfsprekend respecteren wij de diversiteit in de culturele achtergronden.