McdaHknxzFTlGeV-800x450-noPad[1]

Petitie aan Staatssecretaris Mark Harbers

Geachte Staatssecretaris Mark Harbers,

Met deze petitie en verzamelde handtekeningen, geven we u een voorbeeld hoe op dit moment in Nederland LHBT asielzoekers door de werkinstructie van IND onjuist als ongeloofwaardig LHBT beoordeeld worden. LHBT asielzoekers die vervolgens terug gestuurd worden naar landen die de Nederlandse overheid ziet als onveilig zoals Iran, Irak, Afghanistan, Nigeria, Oeganda, Jamaica en zelfs Tsjetsjenië.

Op 29 november hebben de coalitiepartijen u opgedragen na de politieke lobby en het aanbieden van de petitie #NietGayGenoeg door LGBT Asylum Support, dat er een betere instructie naar IND ambtenaren nodig is. Als u leest hoe Rian en zelfs zijn Nederlandse partner Richard als ongeloofwaardig beoordeeld worden, zult ook u van mening zijn dat hier die verandering hard nodig is.

Wat wij u vragen, is dat naast een betere instructie van IND-ambtenaren, er vooral breder beoordeeld moet worden door niet alleen te kijken naar het bewustwordingsproces of de zelfacceptatie in land van herkomst maar ook juist hoe het bewustwordinsgproces heeft plaatsgevonden in Nederland, een land waar LHBT’s geaccepteerd worden en waar vaak het proces van coming out zoals wij dat kennen, plaats vindt. Dat alleen de asielzoeker kan en mag verklaren LHBT te zijn en niet IND. En mocht IND hieraan twijfelen, zij verplicht zijn onderzoek te verrichten. Dat IND daarmee door derden aangeleverd bewijs positief moet meenemen en dat IND desnoods gebruik kan maken van een commissie zoals er die nu wel voor Christenen is. Daarmee creëren we een eerlijke omgeving die past bij LHBT asielzoekers die niet voor niets als kwetsbaar aangeduid worden.

Geef LHBTQ mensen hun levensrecht in onze vrije democratie

Klik hier om de petitie te tekenen