Binnen twee uur als #NietGayGenoeg door de IND afgewezen. Hoe is dat mogelijk?

LGBT Asylum Support stuurt brief aan staatssecretaris en Tweede Kamer over kwaliteit en objectiviteit IND