Binnen twee uur als #NietGayGenoeg door de IND afgewezen. Hoe is dat mogelijk?

LGBT Asylum Support heeft opnieuw een kritische brief aan de staatsecretaris verzonden, ditmaal over de kwaliteit van gehoren door de IND en hoe de objectiviteit van lhbtiq+ belangenorganisaties wordt beoordeeld. Reden hiertoe is een Nigeriaanse man die dankzij een uitvoerig rapport van LGBT Asylum Support opnieuw in de herhaalde asielprocedure kon. Echter toen de man eindelijk na een jaar later zijn gehoor kreeg, wees de IND niet alleen het rapport en brieven af maar vond deze afwijzing plaats amper twee uur na de afronding van een kort en gebrekkig gehoor door de IND. De vraag rijst dan ook, hoe kan de IND binnen twee uur een 8 pagina’s tellend voornemen tot afwijzen opstellen en was er daarmee op voorhand eigenlijk al niet een besluit geschreven en genomen? Maar nog erger dat de hoormedewerker die het interview afnam, ook de beslismedewerker blijkt te zijn geweest en daarmee de objectiviteit als ook kwaliteit van de IND in geding is.

‘Dit is ronduit schandalig’, zegt voorzitter Sandro Kortekaas furieus. ‘Het is enorm moeilijk om met gedegen rapporten lhbtiq+ asielzoekers opnieuw in procedure te krijgen. De IND ziet onze deskundigheid daarin niet en betwijfelt onze objectiviteit. Echter de IND heeft een onderzoeksplicht die hierbij sterk gekleurd lijkt doordat vele Nigerianen verhoudingsgewijs met meer bewijslast moeten komen dan asielzoekers uit andere landen. Dat is een vorm van discriminatie waar we eerder de IND tijdens zitting mee geconfronteerd hebben. In de brief aan de staatsecretaris wordt deze zaak als voorbeeld genomen hoe de kwaliteit van gehoren is en de wijze waarop de IND het in feite alle lhbtiq+ belangenorganisaties onmogelijk maakt om brieven in te brengen ter ondersteuning in de vorm van o.a. feitelijke waarnemingen. Die ondermaatse kwaliteit in onderzoek door de IND typeert zich o.a. hoe bijvoorbeeld groei in identiteit niet tot nauwelijks onderzocht wordt. Bijzonder in deze casus is juist dat deze persoon kan verklaren waarom hij zijn schaamte voorbij is. Maar ook dat de kwaliteitscontrole mist in besluitvorming zoals het 4 ogen principe. Met het gesprek wat medio januari met de nieuwe directeur van de IND gepland staat, zal dit als ook een aankomend rapport hoe de werkinstructie veranderd moet worden, gespreksstof zijn. Kortekaas: ‘Dit gaat om iemands leven die in Nigeria gevangenisstraf krijgt op grond van homoseksualiteit. Het gaat niet langer om de ‘deskundigheid’ in twijfel te nemen en zo belangrijke informatie buiten een procedure te houden. Maar om argumenten gebaseerd op ervaring te gebruiken om in samenhang tot een eerlijke wijze van beoordeling te komen voor personen die bescherming in Nederland nodig hebben.’

In 2024 worden lhbtiq+ asielzoekers nog altijd door de IND afgewezen op criteria die sinds 2018 bij afspraak met de Tweede Kamer …

Op vrijdagmorgen 28 juni zijn drie bewoners van één van de lhbtiq+ units van azc Ter Apel in hun unit bedreigd met …

LGBT Asylum Support stuurt derde brandbrief binnen een maand naar demissionair staatssecretaris Erik van der Burg over tientallen onveilige situaties [persbericht 7 …

LGBT Asylum Support stuurt nogmaals brandbrief aan staatssecretaris vanwege 30 meldingen in een week aan het COA van azc Ter Apel Op …