Binnen twee uur als #NietGayGenoeg door de IND afgewezen. Hoe is dat mogelijk?

LGBT Asylum Support heeft opnieuw een kritische brief aan de staatsecretaris verzonden, ditmaal over de kwaliteit van gehoren door de IND en hoe de objectiviteit van lhbtiq+ belangenorganisaties wordt beoordeeld. Reden hiertoe is een Nigeriaanse man die dankzij een uitvoerig rapport van LGBT Asylum Support opnieuw in de herhaalde asielprocedure kon. Echter toen de man eindelijk na een jaar later zijn gehoor kreeg, wees de IND niet alleen het rapport en brieven af maar vond deze afwijzing plaats amper twee uur na de afronding van een kort en gebrekkig gehoor door de IND. De vraag rijst dan ook, hoe kan de IND binnen twee uur een 8 pagina’s tellend voornemen tot afwijzen opstellen en was er daarmee op voorhand eigenlijk al niet een besluit geschreven en genomen? Maar nog erger dat de hoormedewerker die het interview afnam, ook de beslismedewerker blijkt te zijn geweest en daarmee de objectiviteit als ook kwaliteit van de IND in geding is.

‘Dit is ronduit schandalig’, zegt voorzitter Sandro Kortekaas furieus. ‘Het is enorm moeilijk om met gedegen rapporten lhbtiq+ asielzoekers opnieuw in procedure te krijgen. De IND ziet onze deskundigheid daarin niet en betwijfelt onze objectiviteit. Echter de IND heeft een onderzoeksplicht die hierbij sterk gekleurd lijkt doordat vele Nigerianen verhoudingsgewijs met meer bewijslast moeten komen dan asielzoekers uit andere landen. Dat is een vorm van discriminatie waar we eerder de IND tijdens zitting mee geconfronteerd hebben. In de brief aan de staatsecretaris wordt deze zaak als voorbeeld genomen hoe de kwaliteit van gehoren is en de wijze waarop de IND het in feite alle lhbtiq+ belangenorganisaties onmogelijk maakt om brieven in te brengen ter ondersteuning in de vorm van o.a. feitelijke waarnemingen. Die ondermaatse kwaliteit in onderzoek door de IND typeert zich o.a. hoe bijvoorbeeld groei in identiteit niet tot nauwelijks onderzocht wordt. Bijzonder in deze casus is juist dat deze persoon kan verklaren waarom hij zijn schaamte voorbij is. Maar ook dat de kwaliteitscontrole mist in besluitvorming zoals het 4 ogen principe. Met het gesprek wat medio januari met de nieuwe directeur van de IND gepland staat, zal dit als ook een aankomend rapport hoe de werkinstructie veranderd moet worden, gespreksstof zijn. Kortekaas: ‘Dit gaat om iemands leven die in Nigeria gevangenisstraf krijgt op grond van homoseksualiteit. Het gaat niet langer om de ‘deskundigheid’ in twijfel te nemen en zo belangrijke informatie buiten een procedure te houden. Maar om argumenten gebaseerd op ervaring te gebruiken om in samenhang tot een eerlijke wijze van beoordeling te komen voor personen die bescherming in Nederland nodig hebben.’

LGBT Asylum Support verzoekt staatssecretaris nogmaals om onderzoek naar suïcide en situaties in de HTL te Hoogeveen[persbericht LGBT Asylum Support01-22-2024] In de …

LGBT Asylum Support stuurt opnieuw brief aan staatssecretaris Veiligheid en Justitie ‘Uit deze verklaring blijkt geen gevoels- of zelfacceptatie’, is één van …

LGBT Asylum Support Support roept staatssecretaris Eric van der Burg van der op om onderzoek in te stellen naar onveilige situaties in …

LGBT Asylum Support stuurt spoedbrief naar directie IND na observaties door ketenpartner van de IND dat het om een gay man gaat …

Biddinghuizen, 14.11.2023

NOS nieuws gisteravond over de meer dan 40 meldingen aan het COA door LGBT Asylum Support van onveilige situaties naar een groep …