Rapport "Keep it silent"

Rapport "Keep it silent"

Op 12 februari 2020 jl heeft LGBT Asylum Support het rapport ‘Keep it Silent, geweldsdelicten in AZC’s naar LHBTI-asielzoekers’ naar staatssecretaris Ankie Broekers-Knol en de commissie Justitie en Veiligheid gestuurd. Uit het onderzoek ‘Keep it silent’ waar 31 incidenten gemeld zijn, blijkt 40% van de deelnemende LHBTI-asielzoekers een geweldsdelict te hebben meegemaakt in een AZC, waarvan 60% gericht op de persoon zelf. Een kwart van de LHBTI-asielzoekers heeft daarmee direct te maken met een gender gerelateerd geweldsdelict. Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de LHBTI-asielzoekers een geweldsdelict niet bij het COA kan melden terwijl dit wel de aangewezen instantie hiervoor is.

Read More

Krassen op je ziel (Scratches on your soul)

Krassen op je ziel (Scratches on your soul)

The report 'Krassen op je ziel’ (Scratches on your soul) by LGBT Asylum Support is an analysis of two years of research and providing support to LGBTI asylum seekers who are labelled as unbelievable by IND, supplemented by two scientifically substantiated articles. Under the now-established term 'NietGayGenoeg', through petitions, parliamentary questions, TV broadcasts and media, a broadly supported movement has emerged that sees the need for a change in the 2015-09 work instruction.
This report was presented to State Secretary Mark Harbers and the permanent parliamentary committee on security and justice on 3 July 2018.

Read More

Support to help LGBT asylum seekers in distress

Support to help LGBT asylum seekers in distress

Help us to do our work.

Only this year (2017) we supported over 130 desparete LGBT asylum seekers in their procedure. Without any governmental financial support.

Our volunteers are working hard every day for protection to asylum seekers in urgent need.

We believe that every asylum seeker deserves a safe shelter. This requires money.

LGBT Asylum Support is entirely dependent for this on private donations.
We can only do our work thanks to the support of people like you. Please help us and donate today.

Support to help LGBT asylum seekers in distress.

Donate now to

NL47 TRIO 0212 4621 72

Click on button below to donate

Read More

We feel Unsafe

‘We feel Unsafe!’: vrijwel alle LHBTI-asielzoekers worden gediscrimineerd in hun azc. Kritisch onderzoeksrapport van LGBT Asylum Support. [Den Haag] Maandag 7 september overhandigde LGBT Asylum Support het 64 pagina’s tellende, kritische onderzoeksrapport ‘We feel Unsafe!’ aan de Tweede Kamer. Het rapport gaat o.a. over meer dan zeventig gemelde onveilige situaties in de opvang bij LHBTI-asielzoekers.

LGBT Asylum Support is a Dutch NGO (Non-Governmental Organization). We support lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) asylum seekers in the Netherlands. We are a link between LGBT refugees and other Dutch organizations to help asylum seekers