We Feel Unsafe!

‘We feel Unsafe!’: vrijwel alle LHBTI-asielzoekers worden gediscrimineerd in hun azc.

Kritisch onderzoeksrapport van LGBT Asylum Support.

Den Haag, Maandag 7 september overhandigde LGBT Asylum Support het 64 pagina’s tellende, kritische onderzoeksrapport ‘We feel Unsafe!’ aan de Tweede Kamer. Het rapport gaat o.a. over meer dan zeventig gemelde onveilige situaties in de opvang bij LHBTI-asielzoekers. Aanleiding voor het rapport was het incident begin augustus waarbij een Nigeriaanse lesbische vrouw in haar azc overgoten werd met kokendheet water.

De aanleiding voor dit rapport is meer dan verschrikkelijk en een dieptepunt. LGBT Asylum Support meld al bijna vijf jaar incidenten van gediscrimineerde LHBTI-asielzoekers die zich onveilig voelen in hun azc aan het COA. Er moet een structurele verandering in de opvang komen. Het rapport ‘We feel Unsafe!’ toont dit overduidelijk aan.

Het rapport bevat (geanonimiseerd) alle meldingen die sinds juni aan het COA zijn gedaan. Daarnaast is er onderzoek gedaan in de achterban. Uit een enquête blijkt dat ruim 85% van de LHBTI-asielzoekers gediscrimineerd wordt. Meer dan 60% geeft aan de problemen niet met de speciaal aangestelde LHBTI-vertrouwenspersoon te kunnen bespreken. Ook meer dan 60% geeft aan dat er geen opvolging is bij gemelde discriminatie. Ruim 44% wordt door het COA verzocht terug in de kast te gaan.

Deze cijfers zijn onacceptabel. Het beleid van de staatssecretaris focust zich louter op daders, niet op slachtoffers van incidenten in de azc’s. De stichting wil dat er met vaste regelgeving bij alle azc’s verplicht een LHBTI-unit wordt ingericht. Op dit moment is dat een keuze van de locatiemanager van een azc. Met de invoering van aparte LHBTI-units kunnen kwetsbare LHBTI-asielzoekers een gegarandeerde, beschermde passage krijgen. Tijdens hun asielprocedure verblijven ze vaak in verschillende azc’s. Daarnaast zou er opnieuw onderzoek moeten komen naar de mogelijkheid een apart azc voor LHBTI-asielzoekers aan te wijzen. Dit zou recht doen aan een in 2016 aangenomen Kamermotie.

LGBT Asylum Support wil ook dat er bij (verdenking van) machtsmisbruik door het COA, er altijd een extern onderzoek moet plaatsvinden. Op dit moment onderzoekt het COA dit soort incidenten louter intern. Met deze vorm van intern onderzoek kan er nooit sprake zijn van een integere vorm van onderzoek doen.