help 🏳‍🌈🏳‍⚧

Vandaag 20 juni 2023 is het Wereldvluchtelingendag. Dit jaar staat deze internationale dag in het teken van oplossingen voor vluchtelingen en de kracht van inclusie. Ik vraag u om hulp.

Eind juni biedt LGBT Asylum Support het onderzoeksrapport #ProtectUs aan de Tweede Kamer maar ook de petitie #NietGayGenoeg. Daarmee zoekt de meest kritische en van overheidsgeld onafhankelijke NGO van Nederland voor kwetsbare lhbtiq+ asielzoekers continu naar oplossingen die zeker bij de overheid lang niet altijd gehoord worden. De stichting komt daarmee op voor hen die stemloos en onzichtbaar zijn maar juist in Nederland willen zijn wie ze zijn.

Sinds vorig jaar is de groep die een beroep doet op de stichting meer dan verdubbeld naar ruim 800 lhbtiq+ asielzoekers. Als voorzitter van de stichting met een klein team van vrijwilligers, blijkt 80 tot 90 uur per week vrijwillig werk niet voldoende.
Iedereen die een hart voor lhbtiq+ asielzoekers heeft; help deze groep, ondersteun ons en zet je ook in. Help mee met individuele ondersteuning, gesprekken voeren in azc’s, een schouder waarop geleund kan worden, een nieuw gekozen familie. Maar help ook bij de ondersteuning in de meest pijnlijke en eenzame momenten in de rechtbank, trauma op trauma, waar diezelfde overheid lhbtiq+ asielzoekers onjuist en vaak keihard afwijst. Alle steun voor hen die gevlucht zijn om de liefde, enkel onderdeel willen zijn van een inclusieve maatschappij waar zij niet vervolgd en gediscrimineerd worden om wie ze zijn, is meer dan welkom.

Hartelijk dank,
Sandro Kortekaas,
voorzitter LGBT Asylum Support
Reacties: info@LGBTasylumsupport.nl

lhbtiasielzoekers #NietGayGenoeg #LGBTAsylumSupport #wereldvluchtelingendag #WorldRefugeeDay2023 #WorldRefugeeDay

[persbericht 14 september 2013] De demissionair staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, dhr. Eric van der Burg heeft op woensdagmiddag 13 september 2023 …

Nederland die als eerste land ter wereld het huwelijk openstelde, negeert geregistreerd partnerschap en Europese wetgeving [persbericht 31 augustus 2023] Ali en …

Rechter veroordeelt minderjarige inwoner van Hoogeveen voor bewezen homohaat en zware mishandeling van een Russisch lhbtiq+ asielzoeker[persbericht 25 augustus] “De eerste dag …

[Groningen – Ter Apel] Een uit Syrië gevluchte homoseksuele tweeling is afgelopen week terwijl ze in asielprocedure zijn, door het COA van …