Azc Ter Apel: Tot tweemaal toe bewusteloos geslagen zodat een fiets niet gestolen werd, een doodsbedreiging om met 5 euro een gestolen sleutel terug te kunnen krijgen

LGBT Asylum Support doet dit jaar meer dan 500 meldingen van onveilige situaties bij lhbtiq+ asielzoekers

[Persbericht Ter Apel, 31 december 2022] Vrijwel dag en nacht staat LGBT Asylum Support inmiddels met een groep van bijna 700 lhbtiq+ asielzoekers door heel Nederland in contact. Uit de enorme toename van signalen van onveilige situaties in opvanglocaties maar ook in de crisisnoodopvang, blijkt de omvang van de opvangcrisis zich echter niet te beperken tot enkel het COA. De gehele migratieketen waartoe ook lhbtiq+ belangenorganisaties behoren zoals LGBT Asylum Support die kwetsbare lhbtiq+ asielzoekers bijstaat, bemerkt dit. In een brief die op de laatste dag van het jaar aan de staatssecretaris en Tweede Kamer verzonden is, uit LGBT Asylum Support hun zorgen over de met name nog immer onhoudbare situatie in azc Ter Apel. Maar ook dat er dit jaar meer dan 500 meldingen van onveilige situaties bij lhbtiq+ asielzoekers zijn gedaan en niet in alle gevallen aangifte mogelijk bleek.

In de brief worden een drietal zeer schrijnende voorbeelden gegeven, waaruit blijkt hoe het aan bescherming als ook aan opvolging van strafbare feiten ontbreekt. “Dat is heel ernstig omdat het om een fundamenteel grondrecht gaat”, zegt Sandro Kortekaas, voorzitter van LGBT Asylum Support. Nieuw en onwetend in Nederland met daarbij chaotische en vaak onoverzichtelijk situaties tijdens de aanmeldprocedure in Ter Apel, blijken dat velen bestolen worden van hun telefoon, bankkaarten en huissleutels. Bij aanmelding vindt er geen waarschuwing vooraf plaatst en is het vaak onduidelijk waar ze de bescherming kunnen inroepen. Er is ons zelfs een zaak bekend waarbij de politie na een diefstal meldde: “Los het zelf maar op.” Kortekaas: ”En dat terwijl de website van het COA stelt dat er begeleiding in aangiftes wordt gedaan. Dit blijkt in de praktijk niet altijd haalbaar.”

Eén van de voorbeelden in de brief gaat over een homoseksuele Jordaanse man bij wie onder bedreiging van een mes, een medebewoner zijn elektrische fiets wou stelen. Nadat hij een klacht indiende bij het COA over deze bedreiging, een andere medebewoner dat hoorde, werd hij bij zijn unit opgewacht door drie mannen die hem met een stalen pijp en kinderbuggy tot tweemaal toe bewusteloos sloegen. Zijn fiets, moeizaam bij elkaar gespaard, bleek gestolen maar werd teruggevonden voorzien van andere fietstassen. Een transfer uit veiligheid door het COA volgde maar geen aangifte. Kortekaas: “We hebben uiteindelijk zelf voor hem bij de politie een aangifte ingepland die maar liefst 5 uur duurde. Maar de man is gebroken, is volledig zijn vertrouwen kwijt toen medewerkers van het COA en beveiliging die getuige waren van het incident niet ingrepen. Verwijzend naar de manier waarop er gevochten werd, verklaarden ze het volgende: ‘Wij zijn mensen en niet zoals jullie beesten.’ Kortekaas: “Dat is echt mensonterend.” De stichting heeft per brief een serie voorstellen gedaan om veiligheid te vergroten waarbij ook een verzoek om een gesprek met de staatssecretaris.

lhbtiqasielzoekers #LGBTAsylumSupport

LGBT Asylum Support stuurt derde brandbrief binnen een maand naar demissionair staatssecretaris Erik van der Burg over tientallen onveilige situaties [persbericht 7 …

LGBT Asylum Support stuurt nogmaals brandbrief aan staatssecretaris vanwege 30 meldingen in een week aan het COA van azc Ter Apel Op …

[persbericht 6 mei 2024] Op zaterdagavond 4 mei werd een uit Tunesië afkomstig koppel door een groep mannen van Algerijnse komaf in …

Nog maar amper een week in Nederland ontving een 26-jarige zichtbare, en daarmee extra kwetsbare, homoseksuele asielzoeker in het aanmeldcentrum van Ter …