Biddinghuizen, 14.11.2023

NOS nieuws gisteravond over de meer dan 40 meldingen aan het COA door LGBT Asylum Support van onveilige situaties naar een groep van 46 lhbtiq+ asielzoekers die verblijven in de noodopvang te Biddinghuizen, pal naast walibi. Vanaf midden oktober stuurde LGBT Asylum Support vele meldingen uit naar het COA maar ook inspectie gezondheisdzorg en Jusitie en Veiligheid en zelfs de burgemeester van Dronten over discriminatie, seksueel grensoverschrijdend gedag tot zelfs doodsbedreigingen door medebewoners, ongelijke behandeling door COA medewerkers en beveiligers naar lhbtiq+ asielzoekers als ook algemeen zeer onhygiënische faciliteiten en een niet werkend noodnummer van de beveiliging. Afgelopen donderdag, na een vierde melding van een Lhbtiq+ asielzoeker die op basis van zijn uiterlijk een doodsbedreiging ontving, besloot het COA in overleg met LGBT asylum support om de gehele groep te verplaatsen. Inmiddels zijn er een 17-tal van de 46 lhbtiq+ asielzoekers verplaatst. Het COA die structureel met capaciteitsprvlblemen kampt en noodgedwongen deze noodlocatie een maand eerder opende, vermeld op de website van het COA: “Asielzoekers met een complexe zorgvraag en andere kwetsbare groepen komen niet in de noodopvang tenzij er begeleiding op maat geboden kan worden.” LGBT Asylum Support, die dit in deze mate nog nooit heeft meegemaakt als ook dat er zo’n grote groep verplaatst wordt, houdt nauwlettend de transfers in de gaten. @volgers

NOS #journaal #noodopvangbiddinghuizen #lhbtiqasielzoekers #LGBTAsylumSupport #biddinghuizen #omroepflevoland

LGBT Asylum Support verzoekt staatssecretaris nogmaals om onderzoek naar suïcide en situaties in de HTL te Hoogeveen[persbericht LGBT Asylum Support01-22-2024] In de …

LGBT Asylum Support stuurt opnieuw brief aan staatssecretaris Veiligheid en Justitie ‘Uit deze verklaring blijkt geen gevoels- of zelfacceptatie’, is één van …

LGBT Asylum Support Support roept staatssecretaris Eric van der Burg van der op om onderzoek in te stellen naar onveilige situaties in …

LGBT Asylum Support stuurt spoedbrief naar directie IND na observaties door ketenpartner van de IND dat het om een gay man gaat …

Biddinghuizen, 14.11.2023

NOS nieuws gisteravond over de meer dan 40 meldingen aan het COA door LGBT Asylum Support van onveilige situaties naar een groep …