Gevlucht homoseksueel koppel: geregistreerd als partners en tóch afgewezen, gesplitst en mogelijk uitgezet

Nederland die als eerste land ter wereld het huwelijk openstelde, negeert geregistreerd partnerschap en Europese wetgeving

[persbericht 31 augustus 2023] Ali en Radja vormen een homoseksueel koppel die beide afzonderlijk van elkaar Pakistan ontvlucht zijn vanwege hun homoseksualiteit. Homoseksualiteit is in Pakistan vanwege religie strafbaar en moreel niet geaccepteerd. Vanwege het tribale systeem lopen lhbtiq+ het risico om gedood te worden. Pas in Nederland, in hun opvanglocatie leerden Ali en Radja elkaar in november 2019 kennen. Sindsdien vormen ze een stel en verblijven ze samen in een eigen unit in hun azc. Omdat ze daar het wekelijkse lhbtiq+ café runnen, zijn ze voor het COA en de groep van meer dan 50 lhbtiq+ asielzoekers die in deze azc verblijven een bekend koppel.

Anders dan heteroseksuele koppels, hebben gevluchte lhbtiq+ asielzoekers die een relatie vormen, doorgaans geen documenten waarmee ze hun (verboden en verborgen) relatie kunnen onderbouwen. Dat ligt anders bij Ali en Raja die zich recent als partners lieten registreren bij de gemeente Hoogeveen. Het is vrij uitzonderlijk dat lhbtiq+ asielzoekers hun partnerschap kunnen laten registreren. De rechten en plichten die gekoppeld zijn aan het partnerschap, zijn in Nederland gelijk aan een huwelijk. Desondanks blijft niet alleen de IND hun hardnekkig niet geloven, ook de rechtbank heeft onlangs in de asielprocedure van Ali een opmerkelijke uitspraak gedaan, die haaks staat op Nederlands beleid. “Ten slotte bieden ook de door eiser overgelegde stukken over de partnerschapsregistratie bij de gemeente geen feitelijke informatie over zijn gestelde geaardheid. Deze registratie vergt namelijk geen onderzoek naar de geaardheid van de betrokkenen.”

Vanwege de afwijzing van de asielaanvraag van Ali door de IND en de rechtbank, is Ali sinds 16 augustus opgepakt door de vreemdelingenpolitie. Als crimineel zonder strafblad is hij gesplist van zijn partner en geplaatst in vreemdelingendetentie in Rotterdam, in afwachting van uitzetting naar Pakistan. Het is daarmee de vraag hoe dit zich verhoudt tot het feit dat Nederland als eerste land ter wereld het huwelijk openstelde en diezelfde overheid het geregistreerd partnerschap van een lhbtiq+ koppel in asielprocedure niet accepteert. LGBT Asylum Support heeft in een spoedbrief aan de demissionair staatssecretaris gevraagd hoe dit zich verhoudt tot de website van de Rijksoverheid. Daarin wordt geregistreerd partnerschap in Nederland gelijkgesteld aan een huwelijk. De splitsing van een als partners geregistreerd koppel gaat tevens in tegen de Europese Rechten van de Mens, artikel 8 evrm, het recht op gezinsleven, wat Nederland als lidstaat van de EU ondertekend heeft. Inmiddels hebben verschillende bewoners van de azc van Ali en Radja ondersteuningsbrieven geschreven. Op basis van de spoedbrief van LGBT Asylum Support aan de demissionair staatssecretaris, heeft Ali in vreemdelingendetentie een herhaalde asielaanvraag ingediend. Die procedure zal hij zonder zijn partner in vreemdelingendetentie moeten doorbrengen, hetgeen onacceptabel is.

lhbtiqplusasielzoekers #AliEnRadja #LGBTasylumSupport

LGBT Asylum Support stuurt derde brandbrief binnen een maand naar demissionair staatssecretaris Erik van der Burg over tientallen onveilige situaties [persbericht 7 …

LGBT Asylum Support stuurt nogmaals brandbrief aan staatssecretaris vanwege 30 meldingen in een week aan het COA van azc Ter Apel Op …

[persbericht 6 mei 2024] Op zaterdagavond 4 mei werd een uit Tunesië afkomstig koppel door een groep mannen van Algerijnse komaf in …

Nog maar amper een week in Nederland ontving een 26-jarige zichtbare, en daarmee extra kwetsbare, homoseksuele asielzoeker in het aanmeldcentrum van Ter …