IND belemmert eerlijke rechtsgang bij beoordeling lhbtiq+ asielzoekers
LGBT Asylum Support stuurt brandbrief naar staatssecretaris, Tweede Kamer en IND

[persbericht 30 juni] Eind juli 2022 verscheen het boek NietGayGenoeg De naakte waarheid – The naked truth. Het boek is een aanklacht naar de overheid over hoe lhbtiq+ asielzoekers al jaren onjuist afgewezen worden. In het boek met foto’s van Mona van den Berg doen 28 lhbtiq+ getraumatiseerde asielzoekers hun verhaal. Daarmee durven ze, hun schaamte voorbij, te vertellen hoe pijnlijk het voelt om onjuist afgewezen te worden vanwege hun seksualiteit en waarbij er geen weg terug is.

LGBT Asylum Support geeft met een brandbrief aan de staatssecretaris, Tweede kamer en de IND inzicht in hoe diezelfde overheid, IND met een aantal van de geportretteerde lhbtiq+ asielzoekers uit dit boek als voorbeeld, meedogenloos omgaat. In de brief wordt met drie voorbeelden ingegaan op hoe de IND een eerlijke rechtsgang belemmert door uitspraken van rechters naast zich neer te leggen. Maar ook hoe de IND bewust een mogelijk vergaande, voor hen ongunstige negatieve uitspraak door Raad van State in alle asielzaken met een lhbtiq+ motief, op sluwe wijze wist te voorkomen. Door een negatieve beslissing in te trekken verviel automatisch daarmee de daarop gebaseerde uitspraak van de rechtbank. Maar ook een geplande zitting bij Raad van State. Hierdoor belemmert de IND bewust als uitvoerende instantie van de overheid een eerlijke rechtsgang. Daarmee is het de vraag als een overheid er alles aan doet om haar gelijk te willen behalen ten koste van kwetsbare lhbtiq+ asielzoekers, er terechte twijfel mag zijn in hoeverre de IND nog objectief is.

Demonstratie en aanbieding petitie #NietGayGenoeg 3.0 Tweede Kamer
Op dinsdag 4 juli zal LGBT Asylum Support de petitie #NietGayGenoeg en het boek ‘NietGayGenoeg De naakte waarheid – the naked truth’ aan de commissie Justitie en Veiligheid aanbieden. Bij deze aanbieding zal ook Bruno, die met zijn inmiddels ex-partner de cover van het boek ‘NietGayGenoeg De naakte waarheid – the naked truth’ vormt, aanwezig zijn. In zijn procedure gaf de rechtbank hem inmiddels tweemaal gelijk maar bracht de IND voor derde maal een voornemen tot afwijzen uit. Ditmaal zonder nader onderzoek waarbij nogmaals alle verklaringen, waarbij zelfs een tv optreden, opnieuw werden afgewezen omdat ze geen inzicht zouden geven.

Steun de petitie (laatste weekend)
https://nietgaygenoeg3.petities.nl

Link naar het boek
https://lgbtasylumsupport.nl/nl/boek/

NietGayGenoeg #lhbtiasielzoekers #LGBTAsylumSupport #werkinstructie #IND #lhbti #lhbtiq #monavandenberg

[persbericht 14 september 2013] De demissionair staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, dhr. Eric van der Burg heeft op woensdagmiddag 13 september 2023 …

Nederland die als eerste land ter wereld het huwelijk openstelde, negeert geregistreerd partnerschap en Europese wetgeving [persbericht 31 augustus 2023] Ali en …

Rechter veroordeelt minderjarige inwoner van Hoogeveen voor bewezen homohaat en zware mishandeling van een Russisch lhbtiq+ asielzoeker[persbericht 25 augustus] “De eerste dag …

[Groningen – Ter Apel] Een uit Syrië gevluchte homoseksuele tweeling is afgelopen week terwijl ze in asielprocedure zijn, door het COA van …