IND erkent bestendige, homoseksuele relatie maar wijst asielaanvraag af omdat er geen sprake zou zijn van een liefdesrelatie

LGBT Asylum Support stuur brief aan demissionair staatssecretaris over opheldering toetsingscriteria relaties en beleidswijziging werkinstructie IND
[persbericht 5 oktober 2023] LGBT Asylum Support heeft de demissionair staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, dhr. Eric van der Burg per brief aangeschreven om uitleg te geven over termen die door de IND als toetsingscriteria worden gebruikt bij relatievormen. Reden hiervoor is dat recent de IND de asielaanvraag van een Algerijnse man afwees die 5 jaar geleden asiel aanvroeg in Nederland. Gedurende zijn asielprocedure leerde hij zijn Nederlandse partner kennen wat uitgroeide tot een liefdevolle maar vooral zorgzame relatie van meer dan 2 jaar. Zeker omdat de Algerijnse asielzoeker kampt met mentale problemen. De IND en vervolgens ook de rechtbank wees echter het asielverzoek van deze Algerijnse man af. Want ondanks dat zowel de IND en de rechtbank erkennen dat er op basis van foto’s, verklaringen en rapporten door LGBT Asylum Support sprake is van een bestendige relatie, wordt gesteld dat er geen sprake zou zijn van een liefdesrelatie.
LGBT Asylum Support heeft de staatssecretaris aangeschreven om uitleg te geven van de criteria die de IND gebruikt voor relatievormen. Zoals een bestendige relatie, liefdesrelatie, romantische relatie, partnerrelatie als ook de term exclusieve relatie. Zo heeft de staatssecretaris recent een homoseksueel koppel met geregistreerd partnerschap afgewezen en één daarvan uitgezet naar Pakistan, terwijl zij al jaren samenwoonden in hun azc. In hun situatie werd gesteld dat er geen sprake zou zijn van samenleven als ook van een partnerrelatie. Onderdeel van deze brief is het verzoek aan de staatssecretaris om uitleg te geven waarom een bestendige, homoseksuele relatie die op basis van bewijs erkend wordt, geen liefdesrelatie zou zijn. En op welke wijze een liefdesrelatie is aan te tonen. Dit vanwege het feit dat de werkinstructie van de IND waarmee asielprocedures getoetst worden, het gebruik van expliciet seksueel beeldmateriaal of verklaringen uitsluit.
Eerder dit jaar moest de IND via de landsadvocaat op verzoek van de Raad van State naar buiten treden met een interne begrippenlijst over hoe de IND diverse begrippen hanteert in de beoordeling van lhbtiq+ asielprocedures. In de brief verzoekt LGBT Asylum Support om niet enkel uitleg te geven over deze relatievormen maar ook deze begrippen als beleidswijziging op te nemen zodat interseksueel en queer worden opgenomen in een vernieuwde werkinstructie. Een eerdere brief door LGBT Asylum Support om meer achterliggende informatie te verschaffen over toepassing van deze begrippenlijst, werd door de staatssecretaris geweigerd om deze te beantwoorden.

LGBT Asylum Support stuurt nogmaals brandbrief aan staatssecretaris vanwege 30 meldingen in een week aan het COA van azc Ter Apel Op …

[persbericht 6 mei 2024] Op zaterdagavond 4 mei werd een uit Tunesië afkomstig koppel door een groep mannen van Algerijnse komaf in …

Nog maar amper een week in Nederland ontving een 26-jarige zichtbare, en daarmee extra kwetsbare, homoseksuele asielzoeker in het aanmeldcentrum van Ter …

De onterecht afgewezen lhbtiqi+ vluchteling Farshad Sadaat (27) wacht al bijna negen jaar tot hij kan beginnen met zijn nieuwe leven in …

LGBT Asylum Support verzoekt staatssecretaris nogmaals om onderzoek naar suïcide en situaties in de HTL te Hoogeveen[persbericht LGBT Asylum Support01-22-2024] In de …