NietLesbischGenoeg ? #LoveWillWin 🏳‍🌈🏳‍🌈

16 jaar geleden vluchtte Blessing, een lesbische vrouw homofoob Nigeria en vroeg uiteindelijk op basis van haar gender asiel aan in Nederland. Vandaag stond zij samen met haar hartsvriendin uit haar azc, die ook door LGBT Asylum Support wordt bijgestaan, voor de rechter in Groningen. De IND beschouwt haar als ongeloofwaardig lhbtiq+ oftwel #NietGayGenoeg.

Voor LGBT Asylum Support, die een 15 pagina’s tellend, kritische rapport opstelde, was dit rapport voor zitting 41 van dit jaar. In haar rapport werd behalve kritiek op het niet toetsen volgens de Werkinstructie van de IND, vooral de nadruk gelegd hoe zij zich ontwikkeld heeft in haar identiteit. Daarmee tal van foto’s o.a. hoe zij met haar vriendin openlijk zoende tijdens Pride Leeuwarden. Foto’s van waarnemingen die juist die ontwikkeling onderbouwen van haar identiteit en niet zoals de IND doorgaans stelt: ‘iedereen kan naar een Pride gaan’. Volstrekt vanuit een tunnelvisie, bleef in haar procedure, maar ook ter zitting, de IND toetsten op momenten waarop zij zich ‘bewust werd’, dan wel ‘zichzelf accepteerde’ en concludeerde dat die momenten tegenstrijdig met elkaar zijn. Behalve een aantoonbaar proces passend vanuit een homofobe maatschappij en daarmee authentiek, bovendien termen waar niet eens op getoetst mag worden volgens afspraken met de Tweede Kamer. Iets waar het rapport van LGBT Asylum Support juist onderbouwd naar verwees. Echter bijzonder in deze zaak dat er totaal geen commentaar kwam op het rapport van LGBT Asylum Support waarmee de conclusie dat er wel degelijk sprake is van identiteitsgroei blijkbaar zowel door de rechtbank als de IND geaccepteerd werd. Of zoals Blessing zelf in een fel en krachtig slotpleidooi naar de rechter aangaf over haar ontwikkeling die totaal ondenkbaar in Nigeria is: ‘Here I have my LGBTI family’. 🏳‍🌈 After 16 years; be most welcome Blessing. Uitspraak van de rechtbank volgt.

LGBT Asylum Support werkt aan een onderzoeksrapport voor nogmaals de zeer noodzakelijke hernieuwing van de werkinstructie van de IND vanuit welk toetsingskader lhbtiq+ asielzoekers momenteel beoordeeld worden. Dit onderzoeksrapport zal op basis zijn van ruim 40 afgewezen asielprocedures die dit jaar onderzocht zijn en waarvoor kritische rapporten zijn samengesteld en veelal zitting zijn bijgewoond. De aanbieding daarvan volgt. Steun onze petitie die tevens zal worden aangeboden.

https://nietgaygenoeg3.petities.nl

Of bestel ons boek: https://lgbtasylumsupport.nl/nl/boek/

LGBT Asylum Support verzoekt staatssecretaris nogmaals om onderzoek naar suïcide en situaties in de HTL te Hoogeveen[persbericht LGBT Asylum Support01-22-2024] In de …

LGBT Asylum Support stuurt opnieuw brief aan staatssecretaris Veiligheid en Justitie ‘Uit deze verklaring blijkt geen gevoels- of zelfacceptatie’, is één van …

LGBT Asylum Support Support roept staatssecretaris Eric van der Burg van der op om onderzoek in te stellen naar onveilige situaties in …

LGBT Asylum Support stuurt spoedbrief naar directie IND na observaties door ketenpartner van de IND dat het om een gay man gaat …

Biddinghuizen, 14.11.2023

NOS nieuws gisteravond over de meer dan 40 meldingen aan het COA door LGBT Asylum Support van onveilige situaties naar een groep …