Petitions

LHBT Asylum Support is sinds 2015 waakzaam bij het waarborgen van de menselijkheid binnen de asielprocedure. In de afgelopen jaren is gebleken dat de uitgesproken afwezigheid van menselijkheid niet als op zichzelf staande incidenten kan worden beschouwd, maar als institutionele praktijk van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Ondanks duidelijke beleidswijzigingen en toezeggingen aan het parlement, worden de begrippen zelfacceptatie en bewustwordingsproces voor LHBT-vluchtelingen in de hele asielprocedure nog steeds gebruikt. LGBT Asylum Support is daarom een aantal petities gestart om het geïnstitutionaliseerde ‘not gay enough’-perceptie van de IND aan te pakken.

According to the IND, maintaining contact with homosexual partners or having a homosexual partner does not substantiate one’s sexual orientation.
But why not? When is one considered truly ‘gay’ or LGBTI?