Petities

LHBT Asylum Support is sinds 2015 waakzaam bij het waarborgen van de menselijkheid binnen de asielprocedure. In de afgelopen jaren is gebleken dat de uitgesproken afwezigheid van menselijkheid niet als op zichzelf staande incidenten kan worden beschouwd, maar als institutionele praktijk van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Ondanks duidelijke beleidswijzigingen en toezeggingen aan het parlement, worden de begrippen zelfacceptatie en bewustwordingsproces voor LHBT-vluchtelingen in de hele asielprocedure nog steeds gebruikt. LGBT Asylum Support is daarom een aantal petities gestart om het geïnstitutionaliseerde ‘not gay enough’-perceptie van de IND aan te pakken.

Volgens de IND vormt het onderhouden van contact met homoseksuele partners of het hebben van een homoseksuele partner geen onderbouwing van iemands seksuele geaardheid.
Maar waarom niet? Wanneer wordt iemand als echt ‘homo’ of LHBTI beschouwd?