‘Shine, don’t hide’: LGBT Asylum Support organiseert derde Sweet Coming Out Day-tourMet tweedaagse tour aandacht voor lhbtiq+units en overhandiging van de eerste regenboogvlag van Ter Apel aan collectie IHLIA LGBTI Heritage

Woensdag 11 oktober is het nationale Coming Out Dag. Coming Out Dag is sinds 1988 een internationale dag van aandacht en respect voor lhbtiq+ personen. In 2009 riep de toenmalige minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ronald Plassterk de datum 11 oktober ook voor Nederland uit tot Nationale Coming-Outdag, om daarmee de sociale acceptatie van lhbtiq+ personen te bevorderen. Omdat azc’s onderdeel zijn van de overheid, gaf LGBT Asylum Support op 11 oktober 2016 de eerste regenboogvlaggen aan verschillende azc’s om daarmee lhbtiq+ asielzoekers in hun opvang zichtbaar te ondersteunen. In de jaren na 2016 heeft het COA het initiatief van LGBT Asylum Support overgenomen waardoor de regenboogvlag inmiddels bij alle azc’s hangt.

De afgelopen jaren heeft LGBT Asylum Support op 11 oktober een Sweet Coming Out Day-tour gehouden om op deze dag aandacht te vragen voor de kwetsbare positie van lhbtiq+ asielzoekers. Tijdens de tour van 2021 en 2022 werden de nieuwe Pride Progress vlag uitgedeeld als ook ontvingen lhbtiq+ asielzoekers een Sweet Coming Out Day gebakje. Dit jaar wordt met een tweedaagse tour waarbij 12 azc’s bezocht worden, nogmaals aandacht gevraagd voor hun kwetsbare positie in de opvang. Want uit het recent door LGBT Asylum Support samengestelde rapport #ProtectUs blijkt dat bijna 80% van de lhbtiq+ asielzoekers in hun azc alsnog hun identiteit moeten verbergen. Doorgaans heerst in opvanglocaties een cultuur die lhbtiq+ asielzoekers juist ontvlucht zijn waardoor ze hun identiteit gelijk aan land van herkomst moeten verbergen. Uit de praktijk blijkt echter dat door het COA inmiddels ingerichte lhbtiq+ units, soms op verzoek van LGBT Asylum Support, in opvanglocaties die noodzakelijke veiligheid juist wel bieden. Waarmee voor lhbtiq+ asielzoekers een coming out, jezelf kunnen zijn mogelijk is. Echter deze lhbtq+ units blijken geen officiële status te hebben omdat de staatssecretaris sinds 2016 niets ziet in deze vorm van veiligheid die hij omschrijft als ‘aparte opvang’. Iets wat feitelijk onjuist is omdat het een vorm van opvang is binnen de bestaande opvang. Om die reden heeft de stichting recent de petitie LHBTIQ+ units now! gestart om dit noodzakelijke beleid op te stellen. Waarmee elke lhbtiq+ asiezoeker die op basis van gender in Nederland asiel aanvraagt, een veilige passage aangeboden kan worden. En daarmee door grondwet artikel 1 beschermd wordt die discriminatie ook op basis van lhbtiq+ niet toestaat.

Aanbieding van doorleefde regenboogvlag azc Ter Apel als onderdeel van de collectie IHLIA LGBTI Heritage
Onderdeel van deze tour is tevens de overhandiging aan het IHLIA LGBTI Heritage te Amsterdam van de oorspronkelijke in 2016 aan het COA van Ter Apel door LGBT Asylum Support gegeven regenboogvlag. Voor vele lhbtiq+ asielzoekers die soms onder moeilijke omstandigheden in Ter Apel asiel aanvroegen, is deze vlag symbool van een ongekende vorm van vrijheid. Een symbool van een overheid die inclusief wil zijn en wat volstrekt ondenkbaar is in de meer dan 70 landen ter wereld waar homoseksualiteit nog strafbaar is. De overhandiging aan Wilfred van Buuren, Hoofd Collectie, IHLIA LGBTI Heritage, zal na 17.30 in Amsterdam plaatsvinden. Waarna de tour de uitreiking van de jaarlijkse Jillis Bruggeman penning in Schiedam zal aandoen. De penning is in 2021 uitgereikt o.a. aan de voorzitter dhr. Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support.

Link naar petitie: https://lhbtiqplusunits.petities.nl/

shinedonthide #NationaleComingOutDag #ComingOutDay #lhbtiqrefugees #lhbtiasielzoekers #LGBTAsylumSupport #ihlialgbtiheritage #jillisbruggeman #sweetcomingouttour

In 2024 worden lhbtiq+ asielzoekers nog altijd door de IND afgewezen op criteria die sinds 2018 bij afspraak met de Tweede Kamer …

Op vrijdagmorgen 28 juni zijn drie bewoners van één van de lhbtiq+ units van azc Ter Apel in hun unit bedreigd met …

LGBT Asylum Support stuurt derde brandbrief binnen een maand naar demissionair staatssecretaris Erik van der Burg over tientallen onveilige situaties [persbericht 7 …

LGBT Asylum Support stuurt nogmaals brandbrief aan staatssecretaris vanwege 30 meldingen in een week aan het COA van azc Ter Apel Op …