Ultieme noodkreet: in dorst- en hongerstaking om gezin terug te kunnen zien

IND komt afspraken voor gezinshereniging bij biseksuele statushouder niet na

[Hoogeveen, persbericht] Een 40-jarige, biseksuele statushouder, verblijvend in azc Hoogeveen en afkomstig uit Jordanië, ging op 4 januari 2023 in hongerstaking omdat de IND over de termijn ging voor gezinshereniging. Omdat er geen enkele reactie kwam van de IND, is hij sinds maandag 16 januari, na 12 dagen in een veel ernstigere vorm van dorststaking gegaan. De biseksuele man vluchtte halsoverkop vanwege eerwraak en zware mishandeling waarbij zijn zwangere echtgenote en zoontje niet konden meereizen. Eerder ging de man ook al in hongerstaking nadat de IND ook niet binnen de daarvoor geldende termijn uitspraak deed op zijn asielaanvraag. Maanden te laat verleende de IND hem na 5 dagen hongerstaking zijn verblijfsstatus waarna hij gezinshereniging aanvroeg om zijn inmiddels dakloze familie te laten overkomen. De man, ondersteund door LGBT Asylum Support, heeft inmiddels een tweede zoontje die hij nog nooit heeft kunnen vasthouden.

Verklaring van de dorst- en hongerstaker:
‘Ik wil geen bijzondere dingen, ik wil alleen mijn gezin veilig bij mij hebben.

Mijn kind en mijn gezin zijn ergens anders dan waar ik ben. Tussen ons zit een enorme kloof, ik hoor als vader en echtgenoot de kloof te overbruggen zodat mijn gezin ook veilig kan overkomen. Toen ik naar Nederland kwam heb ik dit bewust gedaan omdat Nederland het hoogst stond aangeschreven als het om mensenrechten gaat. Nu ik hier ben, ben ik in shock. Ik heb rechten, het recht om mijn gezin naar Nederland te halen maar de IND weerhoudt mij van dat recht. Ik word geforceerd om de IND met alle macht die ik heb in beweging te brengen. Ik wil geen bijzondere dingen, ik wil alleen mijn gezin veilig bij mij hebben. Voordat ik deze hongerstaking startte, werd ik depressief omdat ik mijn gezin erg mis. Mijn zoontje die geboren is nadat ik noodgedwongen moest vluchten, heb ik nog nooit in het echt gezien, kunnen aanraken, voelen, ruiken of horen… Ik mis die band, die kloof die er nu is en dat maakt me machteloos. Nu wij maanden verder zijn en er vanuit de IND nog steeds geen enkele reactie is gekomen, ik in enorme onzekerheid verkeer over de veiligheid van mijn gezin, stort ik alleen maar meer en meer in. Hoe is dit mogelijk? Wie ben ik dan als mens in de ogen van de IND? Ik voel mij nu nog meer in de steek gelaten. Dit zou niet moeten kunnen in een land dat zich rechtvaardig noemt en waar ik ooit zo in geloofde.’

LGBT Asylum Support heeft op 9 januari de staatssecretaris aangeschreven gezien het hoge aantal van hongerstakingen onder lhbtiq+ asielzoekers grotendeels te wijten aan de werkwijze van de IND. Kortekaas, voorzitter LGBT Asylum Support die hem bijstaat: ‘We doen telkens melding bij het COA die dit moet doorzetten naar het KCT (Ketenbreed calamiteitenteam) waar de IND onderdeel van vormt. Echter een dorststaking van een al vermagerde man zal snel ernstige gevolgen hebben. LGBT Asylum Support heeft zijn zaak besproken tijdens een gesprek op maandag 16 januari met de nieuwe directeur van de IND. Deze stelt dat de IND en LGBT Asylum Support hetzelfde doel hebben: zorgen dat iedereen die bescherming nodig heeft dit ook krijgt. Maar wat moet een mens in nood op spel zetten om de IND nogmaals in beweging te krijgen? Zodat ook zijn gezin die bescherming kan ontvangen waar zij recht op hebben?’ LGBT Asylum Support heeft nogmaals de staatssecretaris Eric van der Burg, de Tweede Kamer maar ook de directeur van de IND aangeschreven.

In 2024 worden lhbtiq+ asielzoekers nog altijd door de IND afgewezen op criteria die sinds 2018 bij afspraak met de Tweede Kamer …

Op vrijdagmorgen 28 juni zijn drie bewoners van één van de lhbtiq+ units van azc Ter Apel in hun unit bedreigd met …

LGBT Asylum Support stuurt derde brandbrief binnen een maand naar demissionair staatssecretaris Erik van der Burg over tientallen onveilige situaties [persbericht 7 …

LGBT Asylum Support stuurt nogmaals brandbrief aan staatssecretaris vanwege 30 meldingen in een week aan het COA van azc Ter Apel Op …