Waar ben je veilig?Lhbtiq+ asielzoekers met pistool bedreigd, trans vrouw met geweld aangerand en gewelddadige, homofobe steekpartij in één weekend

Op vrijdagmorgen 28 juni zijn drie bewoners van één van de lhbtiq+ units van azc Ter Apel in hun unit bedreigd met een pistool door twee mannen van Noord-Afrikaanse komaf. Het gaat om drie Spaanssprekende lhbtiq+ asielzoekers die bedreigd werden waarvan één trans vrouw. Deze queer asielzoekers zijn bewoners van één van de lhbtiq+ units die op het terrein van azc Ter Apel uit veiligheid naar deze kwetsbare groep door het COA zijn ingericht. De dader die dealt in sigaretten, verkocht hun een lege doos sigaretten maar griste wel de 50 euro die ervoor betaald moest worden. De drie lhbtiq+ asielzoekers klaagden bij het COA waarna de twee mannen van Noord-Afrikaanse komaf hun bedreigden met een pistool en discrimineerden op basis van lhbtiq+. Na het incident heeft het COA de drie lhbtiq+ asielzoekers uit veiligheid een transfer aangeboden naar een andere azc. Daarbij werd geen politie ingeschakeld waardoor de dader vrij kon rondlopen en er geen separatie van dader en slachtoffers was. Echter werden de slachtoffers middenin de nacht naar een azc verplaatst waar het COA geen beschermende lhbtiq+ unit heeft ingericht. Waardoor de al getraumatiseerde trans vrouw diezelfde nacht na de transfer uit veiligheid, in deze opvanglocatie met geweld werd aangerand door een bewoner.
Op zaterdag avond 29 juni vond een gewelddadige steekpartij plaats in azc Den Helder. Een homofobe medebewoner probeerde met een mes een Egyptische lhbtiq+ asielzoeker te vermoorden. Het COA negeerde meermaals signalen die de Egyptische lhbtiq+ asielzoeker meldde van homofobe gedrag door deze medebewoner. Na het incident sloeg de dader op de vlucht maar werd opgepakt.

Vanaf 2016 pleit LGBT Asylum Support tevergeefs bij verschillende VVD-staatssecretarissen om aangepast beleid voor deze kwetsbare groep, waarmee hun extra bescherming gegeven wordt. Zodat bij alle azc’s beschermende lhbtiq+ units ingezet worden uit veiligheid naar deze groep. Echter vindt het COA en de staatssecretaris dat ‘apart’ opvangen een verkeerd signaal zou afgeven, ondanks dat het COA deze wel sporadisch inricht. LGBT Asylum Support heeft daarom nogmaals een spoedbrief opgesteld naar de demissionair staatssecretaris met de vraag: ‘Waar ben je veilig’. Om duidelijk te maken dat door dit falende beleid lhbtiq+ asielzoekers continu gevaar lopen. Feitelijk is een azc voor enkel lhbtiq+ asielzoekers de enige oplossing. Die continue onveilige situaties gelden zeker, hoe goed het COA ook haar best doet, voor azc Ter Apel als aanmeldcentrum. In mei 2024 heeft LGBT Asylum Support in een maand tijd 48 meldingen van 58 onveilige situaties gemeld bij het COA van azc Ter Apel waarbij sprake is van strafbare feiten. Van enkel 2 incidenten is aangifte gedaan waarbij slechts 1, een ernstige steekpartij, opvolging heeft bij het OM. Inmiddels heeft LGBT Asylum Support in 6 maanden tijd 400 meldingen uitgezet naar het COA van onveilige situaties.

In 2024 worden lhbtiq+ asielzoekers nog altijd door de IND afgewezen op criteria die sinds 2018 bij afspraak met de Tweede Kamer …

Op vrijdagmorgen 28 juni zijn drie bewoners van één van de lhbtiq+ units van azc Ter Apel in hun unit bedreigd met …

LGBT Asylum Support stuurt derde brandbrief binnen een maand naar demissionair staatssecretaris Erik van der Burg over tientallen onveilige situaties [persbericht 7 …

LGBT Asylum Support stuurt nogmaals brandbrief aan staatssecretaris vanwege 30 meldingen in een week aan het COA van azc Ter Apel Op …