COA verzoekt lesbisch koppel met kinderen vanwege capaciteitsproblemen uit elkaar te gaan

LGBT Asylum Support eist met brandbrief noodopvang voor LHBTI-asielzoekers

 ‘De maat is vol’, schrijft LGBT Asylum Support in een brandbrief aan staatssecretaris Eric van der Burg van Justitie en Veiligheid. Dagelijks stuurt LGBT Asylum Support één of meerdere meldingen naar het COA van onveilige situaties en incidenten met kwetsbare LHBTI-asielzoekers. In een opsomming van een aantal recente meldingen van voornamelijk, zichtbare, trans asielzoeksters die nauwelijks een veilig onderkomen hebben, vermeldt de brandbrief vooral de zeer schrijnende situatie van een lesbisch koppel. Met drie kinderen vluchtten zij uit Tsjetsjenië en werden in eerste instantie in Nederland opgevangen in de COL van Ter Apel, bedoeld als sobere opvang voor slechts tien dagen. Echter tien dagen werd ruim drie maanden waarbij ze omringd werden door homofobe mannen die hun discrimineerden, betasten en vernederden en zelfs één van hun mishandelde. Ondanks vele verzoeken door LGBT Asylum Support volgde er geen aangifte gedaan en verbeterde hun situatie nauwelijks. Er volgde een transfer voor dit gezin met drie kinderen naar een noodopvanglocatie. Met meer dan twintig tassen en koffers, zeven keer overstap met openbaar vervoer, weigerde echter het COA een taxi te bestellen. Aangekomen bij de noodopvang, vroeg het COA vervolgens vanwege capaciteitsproblemen om als gezin uit elkaar te gaan waarbij één van de vrouwen geplaatst zou worden in een gemengde unit met mannen. 

“We wijzen de staatssecretaris op zijn verantwoordelijkheid”, stelt Sandro Kortekaas, voorzitter LGBT Asylum Support. “De situaties zijn gelijk als in 2016 waar door capaciteitsproblemen LHBTI-asielzoekers als kwetsbare groep in de knel komen. LHBTI-asielzoekers vragen om internationale bescherming in Nederland maar krijgen die veiligheid door deze capaciteitsproblemen in opvanglocaties niet. Dan moet de staatssecretaris ingrijpen. We eisen daarom een noodopvang waar LHBTI-asielzoekers hun veiligheid en rechten gegarandeerd krijgen en niet zoals nu zelfs gevraagd wordt dat een LHBTI-koppel met kinderen gesplitst wordt. Dat is een regelrechte schending van hun rechten als gezin en daarmee onacceptabel.”

De stichting verzoekt om directe invoering van een noodopvang voor LHBTI-asielzoekers maar ook uit veiligheid invoering van LHBTI-units in alle opvanglocaties als beleid. Bij elke brandbrief aan de staatssecretaris heeft LGBT Asylum Support verzocht om onafhankelijk onderzoek. Dat heeft vorig jaar geresulteerd in een onderzoek door het onderzoeksbureau WODC van het ministerie voor Justitie en Veiligheid. Hun advies is ook invoering van lhbti-units uit veiligheid. “We vragen ons af waarom de staatssecretaris wel voorstander is van aparte opvang van LHBTI-vluchtelingen uit de Oekraïne maar geen beleid durft te maken in de opvang naar LHBTI-asielzoekers in het algemeen.”, zegt Kortekaas. ”Terwijl zij in Nederland zichzelf zouden moeten kunnen zijn, beschermd willen worden door de grondwet, gaat het ook om het erkennen van de vaak homofobe omstandigheden in opvanglocaties en het daar naar handelen. Het lijkt erop dat sinds 2016 nog geen enkele staatssecretaris, ondanks verschillende onderzoeken en zeer veel incidenten, dit wil begrijpen en daar naar handelt.”

LGBT Asylum Support verzoekt staatssecretaris nogmaals om onderzoek naar suïcide en situaties in de HTL te Hoogeveen[persbericht LGBT Asylum Support01-22-2024] In de …

LGBT Asylum Support stuurt opnieuw brief aan staatssecretaris Veiligheid en Justitie ‘Uit deze verklaring blijkt geen gevoels- of zelfacceptatie’, is één van …

LGBT Asylum Support Support roept staatssecretaris Eric van der Burg van der op om onderzoek in te stellen naar onveilige situaties in …

LGBT Asylum Support stuurt spoedbrief naar directie IND na observaties door ketenpartner van de IND dat het om een gay man gaat …

Biddinghuizen, 14.11.2023

NOS nieuws gisteravond over de meer dan 40 meldingen aan het COA door LGBT Asylum Support van onveilige situaties naar een groep …