Crisis in Ter Apel terwijl LHBTI-units voor LHBTI-asielzoekers al maanden leeg staan

[Ter Apel] Dagelijks meldt LGBT Asylum Support bij het COA meerdere onhoudbare, inhumane situaties van LHBTI-asielzoekers die zich in Ter Apel tevergeefs proberen aan te melden. Het gaat om LHBTI-asielzoekers die volledig nieuw in Nederland asiel willen aanvragen die soms al 10 dagen buiten wachten. Maar ook waar het gaat om herhaalde asielaanvragen waarbij deze recht hebben op opvang maar geen toegang krijgen. Bij de stichting, die vele LHBTI-asielzoekers o.a. in Ter Apel bijstaat, is bekend dat de speciaal uit veiligheid ingerichte LHBTI-units op het terrein van Ter Apel al ruim een maand vrijwel volledig leeg staan. Omdat niet enkel in Ter Apel LHBTI-asielzoekers zich niet kunnen aanmelden maar er ook schrijnende situaties in crisiscentra door het land zijn, heeft de stichting het COA verzocht hierover uitleg te geven. Het COA geeft in antwoord aan dat er geen instroombeleid is voor LHBTI-asielzoekers en dat LHBTI-units worden ingericht op het moment dat er behoefte is bij de bewoners die op de locatie verblijven.

‘Het is de omgekeerde wereld. Het COA heeft ons geantwoord dagelijks hulp te bieden aan de meest kwetsbaren die zich aanmelden. Echter dagelijks melden we bij het COA dat de meest kwetsbaren zoals trans asielzoekers geen hulp en daardoor geen toegang krijgen terwijl in Ter Apel speciale LHBTI-units leeg staan. Er is een dringende behoefte en er staan kamers volledig leeg die niet gebruikt worden. Hoe is dit vanuit welk beleid mogelijk?’, vraagt voorzitter Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support zich af. “Want was er voorheen nog beleid dat als een LHBTI-asielzoeker zich meldde en durfde te melden dat hij/zij LHBTI’ers is, er dan in iedere geval een plek was in een LHBTI-unit.’ Nu stelt het COA dat er geen doelgroepenbeleid meer is. Als ook dat de mensen die nu buiten de poort moeten verblijven, allemaal worden behandeld als nieuwe instroom ongeacht hun voorgeschiedenis. Kortekaas: ‘We hebben meldingen ontvangen dat gezinnen met kinderen door het COA met voorrang wel worden toegelaten wat begrijpelijk is maar haaks staat op het instroombeleid. Het is echter onacceptabel dat LHBTI-asielzoekers die recht hebben op opvang, buiten het hek van Ter Apel onder inhumane omstandigheden moeten verblijven.’

Stichting LGBT Asylum Support kan naast de dagelijkse meldingen van incidenten, de vele verzoeken vanuit Ter Apel niet meer aan. Mensen die de nacht voor een gesloten poort in de kou moeten doorbrengen. Kortekaas: ‘Zo verblijft er nu al een paar dagen voor de poort in Ter Apel naar het aanmeldcentrum een Iraanse trans vrouw die zich opnieuw moet melden, recht heeft op opvang maar geen toegang krijgt. Eerder is zij in haar azc verkracht en staat nu doodsangsten uit. Deze mensen kan je geen nacht alleen buiten laten slapen wat wel heeft plaatsgevonden. Om deze kwetsbare mensen gaat het.’ Omdat er structureel geen oplossing geboden wordt, wil de stichting zich voegen in het kort geding wat VluchtelingenWerk Nederland heeft aangespannen tegen het Rijk en het COA om een oplossing voor de opvangcrisis af te dwingen. Kortekaas: ‘Los van een brief aan de premier waarvoor we onze complete achterban gevraagd hebben bij te dragen omdat de problemen zich niet enkel in Ter Apel voordoen, is het verschrikkelijk dat dit kan plaatsvinden over de hoofden van iedereen die op de vlucht is en op zoek is naar een veilige haven in Nederland. Dat blijkbaar via een kort geding een oplossing moet worden afgedwongen. Dan zijn we met elkaar ver weg als zorgzame maatschappij die geen aandacht meer heeft voor de meest kwetsbaren.’

LGBT Asylum Support stuurt nogmaals brandbrief aan staatssecretaris vanwege 30 meldingen in een week aan het COA van azc Ter Apel Op …

[persbericht 6 mei 2024] Op zaterdagavond 4 mei werd een uit Tunesië afkomstig koppel door een groep mannen van Algerijnse komaf in …

Nog maar amper een week in Nederland ontving een 26-jarige zichtbare, en daarmee extra kwetsbare, homoseksuele asielzoeker in het aanmeldcentrum van Ter …

De onterecht afgewezen lhbtiqi+ vluchteling Farshad Sadaat (27) wacht al bijna negen jaar tot hij kan beginnen met zijn nieuwe leven in …

LGBT Asylum Support verzoekt staatssecretaris nogmaals om onderzoek naar suïcide en situaties in de HTL te Hoogeveen[persbericht LGBT Asylum Support01-22-2024] In de …