Hongerstaking van homoseksuele asielzoeker na 12 dagen gestopt na afgedwongen reactie bij de IND

LGBT Asylum Support stuurt brandbrief naar Staatssecretaris en Tweede Kamer vanwege gevolgen langere beslistermijn IND

De laatste weken zond de IND aan vrijwel alle asielzoekers in Nederland een brief waarin zij geïnformeerd worden over het regeringsbesluit van 26 augustus 2022. Dat besluit houdt in dat de wettelijke beslistermijn van 6 maanden naar 15 maanden verlengd is. Sindsdien regent het vragen bij LGBT Asylum Support maar ook bij asieladvocaten over deze brief waarin behalve uitleg van dit besluit, enkel een verwijzing naar de website van de IND. Maar het zijn niet enkel vragen maar ook noodkreten als suïcidale gedachten, depressies en hongerstakingen. LGBT Asylum Support heeft daarom op vrijdag 9 december 2022 een brandbrief verzonden naar staatssecretaris Eric van der Burg en de Tweede Kamer gezien de heftige reacties die deze brief oproepen en er niets op deze langere wachttijden tegenover gesteld wordt. Want waarom wordt deze brief met zo’n slechte timing en geen inlevingsvermogen in de donkerste maanden van het jaar verzonden?

Hongerstaking en suicide poging
Dit jaar heeft LGBT Asylum Support vele lhbtiq+ asielzoekers bijgestaan die vanuit hun uitzichtloze situatie met een hongerstaking een reactie afdwongen bij de IND. Zoals Raja, een 26 jarige Pakistaanse man die in februari 2020 asiel aanvroeg maar door de IND werd afgewezen als ongeloofwaardig lhbtiq’er oftwel #NietGayGenoeg. LGBT Asylum Support stelde een 19 pagina’s kritisch rapport voor hem op. In maart 2022 werd de afwijzende beschikking op zijn asielaanvraag door de IND ingetrokken waarna de zitting geannuleerd werd. Maar daarna bleef het stil. De recente brief over verlenging van de beslistermijn was voor Raja de druppel. Na een ernstige automutilatie startte hij een hongerstaking die hij na 12 dagen afbrak omdat de signalen die LGBT Asylum Support stuurde via zijn advocaat uiteindelijk de IND bereikte. Die besloot hem uit te nodigen om opnieuw een gehoor in te plannen en daarmee opnieuw een besluit te nemen. Raja is nu met zijn partner Ali nogmaals in protest omdat ook al heeft hij midden januari opnieuw een kans om de IND te overtuigen dat hij homoseksueel is, het maar de vraag is hoe lang de IND over dit besluit zal doen.

“Dit vergt veel te veel van de meest kwetsbare groep van lhbtiq+ asielzoekers”, geeft voorzitter Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support aan. Raja is maar één voorbeeld. De laatste week had LGBT Asylum Support ook met een jonge asielzoeker uit Jemen te maken die na vele signalen, uiteindelijk een overdosis met pillen nam. Allerte medebewoners die reageerden op zijn tweede afscheidsbrief waren zijn redding. “Dit zijn zeer onwenselijke situaties omdat in de zaak van deze jonge man die IND direct een positief besluit kan nemen: homoseksueel én uit een land wat in oorlog is. In onze brandbrief hebben we o.a. aangegeven dat binnen deze beslistermijn tal van zaken versoepeld moeten worden. Zoals werk, waarbij nu nog 60% van het verdiende loon naar het COA gaat. Maar vooral ook studie zodat ze al vroegtijdig een netwerk kunnen opbouwen en niet onnodig hun tijd moeten verdoen in eindeloos wachten. Maar zeker ook snellere besluiten nemen op kansrijke zaken zoals deze jonge man uit Jemen. Dat voorkomt onnodig menselijk leed.”

Raja en zijn partner houden dagelijks een klein protest voor hun azc. Ze willen daarmee een voorbeeld stellen voor de vele lhbtiq+ asielzoekers die ook onder dit besluit lijden.

LGBT Asylum Support stuurt derde brandbrief binnen een maand naar demissionair staatssecretaris Erik van der Burg over tientallen onveilige situaties [persbericht 7 …

LGBT Asylum Support stuurt nogmaals brandbrief aan staatssecretaris vanwege 30 meldingen in een week aan het COA van azc Ter Apel Op …

[persbericht 6 mei 2024] Op zaterdagavond 4 mei werd een uit Tunesië afkomstig koppel door een groep mannen van Algerijnse komaf in …

Nog maar amper een week in Nederland ontving een 26-jarige zichtbare, en daarmee extra kwetsbare, homoseksuele asielzoeker in het aanmeldcentrum van Ter …