IND houdt zich jarenlang niet aan afspraken met de Tweede Kamer in toetsen van geloofwaardigheid lhbtiq+ asielzoekers

LGBT Asylum Support stuurt opnieuw brief aan staatssecretaris Veiligheid en Justitie

‘Uit deze verklaring blijkt geen gevoels- of zelfacceptatie’, is één van de citaten die als voorbeeld zijn gestuurd in een brief door LGBT Asylum Support aan staatssecretaris Eric van der Burg, de Tweede Kamer en de directie van de IND. Met deze voorbeelden wordt duidelijk dat ondanks drie petities door LGBT Asylum Support, vele brieven en rapporten, de staatssecretaris en de IND afspraken met de Tweede kamer niet nakomen. Sandro Kortekaas, voorzitter LGBT Asylum Support: “Lhbtiq+ asielzoekers zijn een kwetsbare groep en hebben het al zwaar in hun opvanglocaties. Het maakt hun leven kansloos als ze ook op een onjuiste wijze getoetst en afgewezen worden die niet aansluit bij hun referentiekader. Het is ongekend dat afspraken met de Tweede Kamer inmiddels al jarenlang niet worden nagekomen zonder een parlementaire enquete.”

In april 2017 startte LGBT Asylum Support de campagne #NietGayGenoeg om te pleiten voor een nieuwe werkinstructie voor de IND. Uit onderzoek bleek dat te veel getoetst en afgewezen werd vanuit een westerse visie op homoseksualiteit. Met succes werd campagne gevoerd en kamerbreed werd er een motie aangenomen. Waardoor vanaf juli 2018 een niet nieuwe, maar slechts aangepaste werkinstructie werd ingevoerd. De staatssecretaris sprak met de Tweede Kamer af dat termen als ‘bewustwordingsproces’ en ‘zelfacceptatie’ niet meer gebruikt mochten worden, zelfs niet in bredere zin. Echter in 2019 en in 2021 werd door LGBT Asylum Support opnieuw campagne gevoerd omdat in de praktijk bleek dat de IND zich niet aan de afspraken hield en nog steeds onjuist toetste en afwees. Dat resulteerde in 2022 in het boek ‘Nietgaygenoeg De naakte waarheid – The naked truth’ waarin 27 onjuist afgewezen lhbtiq+ asielzoekers aan het woord kwamen. En ook met een protestboot tijdens de Amsterdam Gay Pride. In juli 2023 protesteerden een honderdtal lhbtiq+ asielzoekers in Den Haag en overhandigde de stichting de petitie #NietGayGenoeg 3.0 aan de Tweede Kamer. Ook bracht LGBT Asylum Support tussen 2021 en 2023 in totaal 155 uitvoerige onderzoeksrapporten uit en was bij al deze zittingen zelf aanwezig. In vrijwel alle gevallen bleek dat de werkinstructie onjuist werd toegepast. Echter de IND, die momenteel alle lhbtiq+ organisaties per definitie als niet objectief beschouwd, doet er alles aan om deze kritische rapporten zoveel mogelijk te negeren en daarmee kritiek buiten beschouwing te laten.

In de brief die nu aan de staatssecretaris, directie IND en Tweede Kamer is gestuurd, blijkt uit onderzoek dat de IND – zelfs in 2024 – zich nog steeds niet houdt aan deze afspraken. Dit wordt o.a. bevestigd door een recente uitspraak van de rechtbank van Amsterdam. ‘De rechtbank deelt bovendien de conclusie uit het rapport van LGBT Asylum Support dat de staatssecretaris met name geschrapte termen uit de werkinstructie heeft gebruikt als ‘bewustwordingsproces’ en ‘zelfacceptatie’. Deze aspecten hebben een belangrijk onderdeel uitgemaakt van de beoordeling.’ De inmiddels in rechte vaststaande uitspraak maakt onderdeel uit van deze brief. De stichting, die momenteel meer dan 900 lhbtiq+ asielzoekers bijstaat, pleit daarom o.a. voor herziening van de werkinstructie.

LGBT Asylum Support stuurt nogmaals brandbrief aan staatssecretaris vanwege 30 meldingen in een week aan het COA van azc Ter Apel Op …

[persbericht 6 mei 2024] Op zaterdagavond 4 mei werd een uit Tunesië afkomstig koppel door een groep mannen van Algerijnse komaf in …

Nog maar amper een week in Nederland ontving een 26-jarige zichtbare, en daarmee extra kwetsbare, homoseksuele asielzoeker in het aanmeldcentrum van Ter …

De onterecht afgewezen lhbtiqi+ vluchteling Farshad Sadaat (27) wacht al bijna negen jaar tot hij kan beginnen met zijn nieuwe leven in …

LGBT Asylum Support verzoekt staatssecretaris nogmaals om onderzoek naar suïcide en situaties in de HTL te Hoogeveen[persbericht LGBT Asylum Support01-22-2024] In de …