Nationale Coming Outdag 2022: een Pride Progress rainbowflag voor azc Ter Apel

Voor de tweede keer organiseerde LGBT Asylum Support op 11 oktober een ‘Sweet coming Out day’-tour langs verschillende azc’s als onderdeel van Nationale Coming Outdag 2022. Met gelijk aan vorig jaar als eindpunt Schiedam, waar de jaarlijkse Jillis Bruggemanpenning uitgereikt werd die LGBT Asylum Support in 2021 samen met Splinter Chabot ontving. De tour ging langs azc Delfzijl, Ter Apel, Assen, Hoogeveen, Dronten en vervolgens naar Almere waarbij telkens naast bewoners ook het COA aanwezig was. Bij veel azc’s werd de nieuwe Pride Progress regenboogvlag samen met het COA en lhbtiq+ asielzoekers gehesen, zoals in azc Ter Apel. In 2016 startte LGBT Asylum Support om regenboogvlaggen met Nationale Coming Out Dag bij azc’s af te leveren als onderdeel van een inclusieve overheid. In de jaren daarna nam het COA dit initiatief over.

Doel van de tour was om aandacht te vragen voor de positie van kwetsbare lhbtiq+ asielzoekers in de asielopvang. Omdat enkel in een veilige omgeving een coming out mogelijk is. Waarbij die veilige omgeving – zoals lhbti-units – juist positief bijdragen in hun voorbereiding naar de gehoren van de IND. Gehoren waarin juist die openheid verwacht wordt.

Met kleine ‘sweet’ gebakjes en regenboogpins voor lhbtiq+ asielzoekers, ontvingen verschillende azc’s behalve een nieuwe vlag, medewerkers van het COA ook het boek #NietGayGenoeg, de naakte waarheid, the naked truth’ om duidelijk te maken hoe ernstig hun positie tevens bij de IND is. Tijdens elke bijeenkomst werd in vertaling de door Splinter Chabot geschreven recensie voorgelezen.

LGBT Asylum Support verzoekt staatssecretaris nogmaals om onderzoek naar suïcide en situaties in de HTL te Hoogeveen[persbericht LGBT Asylum Support01-22-2024] In de …

LGBT Asylum Support stuurt opnieuw brief aan staatssecretaris Veiligheid en Justitie ‘Uit deze verklaring blijkt geen gevoels- of zelfacceptatie’, is één van …

LGBT Asylum Support Support roept staatssecretaris Eric van der Burg van der op om onderzoek in te stellen naar onveilige situaties in …

LGBT Asylum Support stuurt spoedbrief naar directie IND na observaties door ketenpartner van de IND dat het om een gay man gaat …

Biddinghuizen, 14.11.2023

NOS nieuws gisteravond over de meer dan 40 meldingen aan het COA door LGBT Asylum Support van onveilige situaties naar een groep …