Staatssecretaris zet ondanks kamervragen en spoedbrieven homoseksuele man met geregistreerd partnerschap uit naar PakistanUitzetting is in strijd met Nederlandse en Europese wetgeving

[persbericht 14 september 2013] De demissionair staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, dhr. Eric van der Burg heeft op woensdagmiddag 13 september 2023 de 31-jarige Ali, een homoseksuele man uit Pakistan met geregistreerd partnerschap in Nederland, uitgezet. Dit gebeurde ondanks kamervragen van de PvdA op maandag 11 september 2023. En na een tweede spoedbrief van LGBT Asylum Support op dinsdag 12 september aan de demissionair staatssecretaris. De uitzetting van Ali, die sinds 2019 een relatie heeft met de Pakistaanse Radja, gaat in tegen Nederlandse en Europese wetgeving zoals artikel 8 evrm, het recht op gezinsleven.

Het geregistreerd partnerschap van Ali en Radja werd door de gemeente waar ze verblijven, Hoogeveen, voorafgaand getoetst gezien beide in asielprocedure zijn. In Nederland staat een geregistreerd partnerschap in rechten en plichten gelijk aan een huwelijk. Maar de demissionair staatssecretaris reageerde onjuist op de eerste spoedbrief van LGBT Asylum Support over het inhoudelijk onderzoek bij een geregistreerd partnerschap en antwoordde als volgt: “Hoewel er een zeker gewicht wordt toegekend aan een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap, maakt het enkele gegeven dat sprake is van een een geregistreerd partnerschap, echter nog niet dat de seksuele gerichtheid daarmee per definitie geloofwaardig wordt geacht. Dit geldt te meer nu er geen inhoudelijk onderzoek verbonden is aan een geregistreerd partnerschap.”

Met informatie die voor de demissionair staatssecretaris beschikbaar was, melde LGBT Asylum Support per tweede spoedbrief dat er wel degelijk uitvoerig inhoudelijk onderzoek had plaatsgevonden naar het verzoek voor een geregistreerd partnerschap. De informatie over dat inhoudelijk onderzoek door de gemeente Hoogeveen, waarna het geregistreerd partnerschap van Ali en Radja werd toegestaan, was bekend bij de IND omdat Ali hier in zijn laatste gehoor uitvoerig op inging. Desondanks heeft de demissionair staatssecretaris de uitzetting van Ali doorgezet wat behalve in strijd is met Nederlandse en Europese wetgeving, ook in strijd is met uitspraken van de Raad van State en de eigen werkinstructie van de IND. Omdat Ali zonder documenten is uitgezet, vreest zijn partner Radja het ergste als hij aankomt in Pakistan waar homoseksualiteit strafbaar is. De asieladvocaat van Ali stelt een spoedvoorziening op voor de rechtbank. Dit gezien de vele procedurefouten zoals geen berichtgeving van de uitzetting aan zowel asiel- als bewaringsadvocaat en wil pleiten dat Ali per onmiddellijk teruggehaald wordt naar Nederland.

https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/15855883/pakistaans-homostel-met-geregistreerd-partnerschap-volgens-ind-geen-koppel-geen-toekomst-zonder-ali

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2023Z15037&did=2023D36481 @volgers #LGBTAsylumSupport #uitzetting #geregistreerdpartnerschap #lhbti #lhbtiq #alienradja #lgbtipakistan #gay #gaycouple #Staatssecretaris #ericvanderburg

In 2024 worden lhbtiq+ asielzoekers nog altijd door de IND afgewezen op criteria die sinds 2018 bij afspraak met de Tweede Kamer …

Op vrijdagmorgen 28 juni zijn drie bewoners van één van de lhbtiq+ units van azc Ter Apel in hun unit bedreigd met …

LGBT Asylum Support stuurt derde brandbrief binnen een maand naar demissionair staatssecretaris Erik van der Burg over tientallen onveilige situaties [persbericht 7 …

LGBT Asylum Support stuurt nogmaals brandbrief aan staatssecretaris vanwege 30 meldingen in een week aan het COA van azc Ter Apel Op …