LGBT Asylum Support onderdeel landelijke demonstratie op 13 september

Tijdens de wekenlange opvangcrisis in Ter Apel kregen kwetsbare LHBTI-asielzoekers ondanks vele verzoeken door LGBT Asylum Support aan het COA en ondanks dat LHBTI-units maandenlang in ter Apel leeg stonden, geen tot nauwelijks toegang. In het grasveld onder inhumane omstandigheden voor het aanmeldcentrum stonden kwetsbare LHBTI-asielzoekers doodsangsten uit, bang dat hun identiteit bekend zou worden waarbij geen enkele vorm van bescherming. Enkel uit zelfbehoud fluisterend, smekend aan de beveiligers achter de hekken bij de ingang van het aanmeldcentrum in Ter Apel, waar temidden van vreemden zij duidelijk moesten maken dat zij LHBTI’ers zijn, kregen sommigen toegang.
Dat is extreem onveilig als ook onacceptabel zeker als het COA per e-mail aan GBT Asylum Support meermaals liet weten geen doelgroepenbeleid te hanteren naar kwetsbare LHBTI asielzoekers. Maar zelfs de kwetsbaarheid in twijfel trekt en dat die per individu getoetst moet worden. Dat is niet enkel in strijd met hoe op de website van het COA staat te lezen: ‘LHBTIQ+’s bevinden zich in het azc in een extra kwetsbare positie. Daarom kunnen ze altijd bij onze medewerkers terecht.’ Maar helemaal in strijd hoe de Raad van Europa per kritische brief geoordeeld heeft naar de Nederlandse overheid en staatssecretaris Eric van der Burg dat de opvang voor kwetsbare asielzoekers in Nederland in geding is.
Vanavond, vanaf 19.00 uur is LGBT Asylum Support onderdeel van de demonstratie op de Grote Markt te Groningen om vanuit deze meest kwetsbare groep duidelijk te maken: LHBTI-asielzoekers zijn een kwetsbare groep waar geen discussie over mogelijk is. Punt uit. Een groep die nooit onbeschermd buiten had moeten slapen in Ter Apel, zeker als LHBTI-units leegstaan. Zie de online video: https://lgbtasylumsupport.nl/lege-lhbti-units-voor…/

LGBT Asylum Support stuurt spoedbrief naar directie IND na observaties door ketenpartner van de IND dat het om een gay man gaat …

NOS nieuws gisteravond over de meer dan 40 meldingen aan het COA door LGBT Asylum Support van onveilige situaties naar een groep …

Met 41 gedocumenteerde meldingen in 3 weken tijd, noodopvang Biddinghuizen extreem onveilig voor kwetsbare groep lhbtiq+ asielzoekersOp vrijdag 3 november heeft LGBT Asylum …

Algerijnse lhbtiq+ asielzoeker met Nederlandse partner door de IND en de rechtbank nu ook door Raad van State afgewezen Op 15 november …