LGBT Asylum Support onderdeel landelijke demonstratie op 13 september

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Tijdens de wekenlange opvangcrisis in Ter Apel kregen kwetsbare LHBTI-asielzoekers ondanks vele verzoeken door LGBT Asylum Support aan het COA en ondanks dat LHBTI-units maandenlang in ter Apel leeg stonden, geen tot nauwelijks toegang. In het grasveld onder inhumane omstandigheden voor het aanmeldcentrum stonden kwetsbare LHBTI-asielzoekers doodsangsten uit, bang dat hun identiteit bekend zou worden waarbij geen enkele vorm van bescherming. Enkel uit zelfbehoud fluisterend, smekend aan de beveiligers achter de hekken bij de ingang van het aanmeldcentrum in Ter Apel, waar temidden van vreemden zij duidelijk moesten maken dat zij LHBTI’ers zijn, kregen sommigen toegang.
Dat is extreem onveilig als ook onacceptabel zeker als het COA per e-mail aan GBT Asylum Support meermaals liet weten geen doelgroepenbeleid te hanteren naar kwetsbare LHBTI asielzoekers. Maar zelfs de kwetsbaarheid in twijfel trekt en dat die per individu getoetst moet worden. Dat is niet enkel in strijd met hoe op de website van het COA staat te lezen: ‘LHBTIQ+’s bevinden zich in het azc in een extra kwetsbare positie. Daarom kunnen ze altijd bij onze medewerkers terecht.’ Maar helemaal in strijd hoe de Raad van Europa per kritische brief geoordeeld heeft naar de Nederlandse overheid en staatssecretaris Eric van der Burg dat de opvang voor kwetsbare asielzoekers in Nederland in geding is.
Vanavond, vanaf 19.00 uur is LGBT Asylum Support onderdeel van de demonstratie op de Grote Markt te Groningen om vanuit deze meest kwetsbare groep duidelijk te maken: LHBTI-asielzoekers zijn een kwetsbare groep waar geen discussie over mogelijk is. Punt uit. Een groep die nooit onbeschermd buiten had moeten slapen in Ter Apel, zeker als LHBTI-units leegstaan. Zie de online video: https://lgbtasylumsupport.nl/lege-lhbti-units-voor…/

IND komt afspraken voor gezinshereniging bij biseksuele statushouder niet na [Hoogeveen, persbericht] Een 40-jarige, biseksuele statushouder, verblijvend in azc Hoogeveen en afkomstig …

In één week tijd heeft LGBT Asylum Support zes meldingen van hongerstakingen bij het COA gemeld waaronder één dorst- en hongerstaking. Omdat …

LGBT Asylum Support doet dit jaar meer dan 500 meldingen van onveilige situaties bij lhbtiq+ asielzoekers [Persbericht Ter Apel, 31 december 2022] …

LGBT Asylum Support heeft opnieuw een kritische brief aan de staatsecretaris verzonden, ditmaal over de kwaliteit van gehoren door de IND en …

LGBT Asylum Support stuurt brandbrief naar Staatssecretaris en Tweede Kamer vanwege gevolgen langere beslistermijn IND De laatste weken zond de IND aan …