Waar is hier de menselijke maat?

Met deze vraag heeft LGBT Asylum Support opnieuw de directeur van de IND aangeschreven na een ernstige zelfdestructieve actie vanmorgen vroeg bij een afgewezen, kwetsbare en zwaar depressieve Iraanse lhbtiq+ asielzoeker. Onderwerp in de brief is hoe de IND omgaat met positieve uitspraken van de rechtbank en deze veelvuldig naast zich neerlegt. Maar daarbij geen rekening houdt met de menselijke maat. Zoals een jonge Iraanse lhbtiq+ asielzoeker die inmiddels 8 jaar in procedure is.

In zijn asielprocedure, waarin twee rechters positief besloten, bracht de IND recent alsnog een voornemen uit tot afwijzen van zijn asielaanvraag op oude gronden. Dat maakt de Iraanse asielzoeker zo wanhopig dat hij zwaar depressief is en zichzelf ernstig verwondde. De asielzoeker is onderdeel van het boek Nietgaygenoeg De naakte waarheid – The naked truth waarin hij aangeeft #ProudToBeGay te zijn. Maar dat maakt hem voor de IND nog steeds #NietGayGenoeg.

LGBT Asylum Support heeft bij de directeur van de IND duidelijk gemaakt dat in deze procedure de menselijke maat volledig zoek is. Maar ook dat volgens de recent naar buiten gekomen begrippenlijst van de IND, hij vanuit zijn verklaringen als homoseksueel gezien moet worden. Bovendien als de IND achterstanden wil kunnen inhalen, begint dat ook door uitspraken van rechters te respecteren en niet naast zich neer te leggen. Maar is het ook belangrijk dat als de directeur van de IND mevr. Christien Nijkamp bij EenVandaag stelt: “Dat wil zeggen dat je mensen hler het voordeel van de twijfel geeft”, daarmee ook de daad bij het woord moet voegen.

In nood: bel zelfmoordpreventie 0800- 0133

noodbrief #NietGayGenoeg #LGBTAsylumSupport #lhbtiasielzoekers #IND #zelfmoordpreventie #NoMoreSilence #menselijkemaat #eenvandaag

Staatssecretaris wil Ugandese homoseksuele asielzoeker terugsturen – LGBT Asylum Support roept staatssecretaris op tot verantwoording [persbericht 15 mei 2023] Op 2 december …

Met deze vraag heeft LGBT Asylum Support opnieuw de directeur van de IND aangeschreven na een ernstige zelfdestructieve actie vanmorgen vroeg bij …

Zeelanda, een trans asielzoekster die door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) als #NietTransGenoeg beoordeeld werd en wat afgelopen week zou dienen bij …

LGBT Asylum Support heeft vandaag een brief verzonden naar staatssecretaris Eric van der Burg, de Tweede Kamer, de Commissie Veiligheid en Justitie …

Link to Video:https://eenvandaag.avrotros.nl/embed/541074/ Link to Article: https://eenvandaag.avrotros.nl/item/je-krijgt-blikken-je-wordt-gepest-lhbti-asielzoekers-vertellen-hoe-onveilig-ze-zich-voelen-in-nederlandse-azcs/