Waar is hier de menselijke maat?

Met deze vraag heeft LGBT Asylum Support opnieuw de directeur van de IND aangeschreven na een ernstige zelfdestructieve actie vanmorgen vroeg bij een afgewezen, kwetsbare en zwaar depressieve Iraanse lhbtiq+ asielzoeker. Onderwerp in de brief is hoe de IND omgaat met positieve uitspraken van de rechtbank en deze veelvuldig naast zich neerlegt. Maar daarbij geen rekening houdt met de menselijke maat. Zoals een jonge Iraanse lhbtiq+ asielzoeker die inmiddels 8 jaar in procedure is.

In zijn asielprocedure, waarin twee rechters positief besloten, bracht de IND recent alsnog een voornemen uit tot afwijzen van zijn asielaanvraag op oude gronden. Dat maakt de Iraanse asielzoeker zo wanhopig dat hij zwaar depressief is en zichzelf ernstig verwondde. De asielzoeker is onderdeel van het boek Nietgaygenoeg De naakte waarheid – The naked truth waarin hij aangeeft #ProudToBeGay te zijn. Maar dat maakt hem voor de IND nog steeds #NietGayGenoeg.

LGBT Asylum Support heeft bij de directeur van de IND duidelijk gemaakt dat in deze procedure de menselijke maat volledig zoek is. Maar ook dat volgens de recent naar buiten gekomen begrippenlijst van de IND, hij vanuit zijn verklaringen als homoseksueel gezien moet worden. Bovendien als de IND achterstanden wil kunnen inhalen, begint dat ook door uitspraken van rechters te respecteren en niet naast zich neer te leggen. Maar is het ook belangrijk dat als de directeur van de IND mevr. Christien Nijkamp bij EenVandaag stelt: “Dat wil zeggen dat je mensen hler het voordeel van de twijfel geeft”, daarmee ook de daad bij het woord moet voegen.

In nood: bel zelfmoordpreventie 0800- 0133

noodbrief #NietGayGenoeg #LGBTAsylumSupport #lhbtiasielzoekers #IND #zelfmoordpreventie #NoMoreSilence #menselijkemaat #eenvandaag

LGBT Asylum Support verzoekt staatssecretaris nogmaals om onderzoek naar suïcide en situaties in de HTL te Hoogeveen[persbericht LGBT Asylum Support01-22-2024] In de …

LGBT Asylum Support stuurt opnieuw brief aan staatssecretaris Veiligheid en Justitie ‘Uit deze verklaring blijkt geen gevoels- of zelfacceptatie’, is één van …

LGBT Asylum Support Support roept staatssecretaris Eric van der Burg van der op om onderzoek in te stellen naar onveilige situaties in …

LGBT Asylum Support stuurt spoedbrief naar directie IND na observaties door ketenpartner van de IND dat het om een gay man gaat …

Biddinghuizen, 14.11.2023

NOS nieuws gisteravond over de meer dan 40 meldingen aan het COA door LGBT Asylum Support van onveilige situaties naar een groep …