Niet_gay_genoeg-def

Wij

vinden dat LHBT asielzoekers die in Nederland bescherming vragen, een eerlijke kans moeten krijgen.

constateren

  • dat IND momenteel erg veel asielaanvragen van LHBT asielzoekers afwijst op basis van summiere en vage argumenten.
  • Dat er na een door IND genomen negatieve beslissing een erg lange weg volgt van talloze rechtszaken die niet alleen kostbaar zijn maar ook een uitputtingsslag voor kwetsbare asielzoekers.
  • Dat IND vrijwel niet afwijkt van een genomen beslissing, hoe gay de asielzoeker ook is.

en verzoeken

de staatssecretaris een nieuw systeem toe te laten, zodat bij een negatieve beslissing de LHBT asielzoeker zich kan wenden tot een geschillencommissie waar alle feiten ingebracht kunnen worden. Die commissie zal bestaan uit gedragsdeskundigen en ervaringsdeskundigen die vervolgens een voor de IND bindende uitspraak doet.

 

Klik hier voor de petitie