Activiteiten

Als een van de belangrijkste LGBTI-vluchtelingenorganisaties heeft LGBT Asylum Support een reputatie opgebouwd van geloofwaardigheid en integriteit. Op basis van vrijwilligheid zijn de professionele activiteiten van LGBT Asylum Support als volgt:

Rapporten

Op basis van aangeleverde documenten worden kritische rapporten opgesteld om afgewezen asielaanvragen LHBTI-asielzoekers bij de rechtbank te weerleggen.

Belangenbehartiging

Door middel van persberichten, brandbrieven, petities en publicaties creëert LGBT Asylum Support draagvlak voor LHBTI-asielzoekers en meldt alle problemen met betrekking tot asielprocedures.

Spoedgevallen

LGBT Asylum Support heeft contact met ruim 600 LHBTI-asielzoekers en probeert acute noodsituaties op te lossen door te bemiddelen tussen betrokken partijen.

Vanwege de professionele activiteiten heeft LGBT Asylum Support een netwerk opgezet bestaande uit de IND, COA, de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR), de Federatie Nederlandse Verenigingen voor de Integratie van Homoseksualiteit (COC) (verscheidene COC Cocktail projecten), VluchtelingenWerk Nederland, Transgender Netwerk Nederland, Roze in Blauw, de hiv-vereniging, diverse politieke partijen en asieladvocaten.

Archive