Krassen op je ziel

Het rapport ‘Krassen op je ziel’ van LHBT Asylum Support is een analyse van twee jaar onderzoek en ondersteuning van LHBTI-asielzoekers die door de IND als ongeloofwaardig bestempeld worden, aangevuld met twee wetenschappelijk onderbouwde artikelen. Onder de inmiddels ingeburgerde term ‘NietGayGenoeg’ is via petities, Kamervragen, tv-uitzendingen en media een breed gedragen beweging ontstaan die de noodzaak ziet van een wijziging in de werkinstructie 2015-09.

LGBT Asylum Support na twee jaar actievoeren op 3 juli in gesprek met staatssecretaris Mark Harbers

Conclusie uit aangeboden rapport en petitie: werkwijze IND moet anders om LHBTI-asielzoekers een eerlijker asielprocedure te bieden

“Op welke dag accepteerde u uw homoseksualiteit?” “Is het je vriend, of jé vriend…?” “Bezoekt u wel eens een gay-bar?” Enkele voorbeelden van vragen die LHBTI-asielzoekers kunnen krijgen in hun gesprekken met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Veel mensen vinden het moeilijk om ze te beantwoorden. Ze krijgen vervolgens geen vluchtelingenstatus omdat ze ‘niet gay genoeg’ zijn. Dunya Veenhof, master Conflict Resolution and Governance aan de Universiteit van Amsterdam deed onderzoek naar de asielprocedure voor LHBTI-asielzoekers. Haar aanbevelingen zijn opgenomen in het rapport ‘Krassen op je ziel’ dat LGBT Asylum Support dinsdag 3 juli 2018 aanbiedt aan staatssecretaris Mark Harbers en de Tweede Kamercommissie Veiligheid en Justitie.

LGBT Asylum Support strijdt al ruim twee jaar voor een andere werkwijze bij de beoordeling van asielaanvragen door LHBTI’s. Het is dinsdag voor het eerst dat de stichting rechtstreeks met de staatssecretaris overlegt over de werkwijze van de IND. Ook de petitie #NietGayGenoeg voor het Irakees/Nederlandse homokoppel Rian en Richard wordt dan aan hem en aan de Tweede Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie overhandigd.

Aanbieding petitie ‘Rian & Richard, homokoppel maar volgens IND #NietGayGenoeg’ aan de Tweede Kamercommissie Veiligheid en Justitie

Ongeveer vijfduizend mensen hebben de online petitie #NietGayGenoeg ondertekend. Ze steunen daarmee de Irakees Rian en zijn Nederlandse partner Richard. Hoewel zij inmiddels al meer dan twee jaar lang een relatie hebben en meer dan een jaar samenwonen, weigert de IND te geloven dat Rian gay is. Verklaringen van zijn partner Richard, familie, vrienden, buren en LGBT Asylum Support worden niet meegenomen in de beoordeling. LGBT Asylum Support dringt er al twee jaar op aan dat verklaringen van derden wel betrokken mogen worden in een beoordeling. Een advies dat COC Nederland onlangs ook overgenomen heeft.

In het rapport ‘Krassen op je ziel’ worden aanbevelingen gedaan ter verbetering van de werkinstructie die nu geldt voor de IND. Het rapport is geschreven op basis van het onderzoek door Dunya Veenhof, gesprekken met afgewezen LHBTI-asielzoekers en advocaten. Maar er zijn ook ervaringen van IND-medewerkers in verwerkt. Er staat een overzicht in van eerdere aanbevelingen die LGBT Asylum Support in de afgelopen twee jaar gedaan heeft.

Geschiedenis

Op 5 september bood LGBT Asylum Support de eerste petitie #NietGayGenoeg aan aan de Tweede Kamercommissie Veiligheid en Justitie. Daarin werd gepleit voor een eerlijker asielprocedure voor LHBTI. De petitie werd onder meer gesteund door GroenLinks, SP en PvdA. De petitie schudde niet alleen de politiek, maar ook belangenorganisaties wakker.

Direct gevolg van de petitie was de motie die door D66 op 29 november werd ingediend, ondersteund door coalitiepartijen VVD, CDA en de Christenunie. Hierin werd de regering gevraagd te onderzoeken “of de beoordeling van de geloofwaardigheid van… de seksuele gerichtheid van asielzoekers kan worden verbeterd” en om hierover met voorstellen te komen.

Eind november startte LGBT Asylum Support de petitie Rian & Richard, homokoppel maar volgens IND #NietGayGenoeg’. Rian, afkomstig uit Irak heeft dan al meer dan anderhalf jaar een relatie met Richard. De twee wonen samen in Middelburg. Richard, zijn familie, vrienden en buren getuigden in de rechtszaak die volgde op de afwijzing van Rians verblijfsvergunning door de IND. Ook LGBT Asylum Support stond Rian & Richard bij in hun zoektocht naar gelijkheid. De rechter geloofde Rian en besloot positief, maar de IND ging in beroep tegen deze uitspraak.

Chantal Vonk maakte een documentaire over het werk van LGBT Asylum Support. Deze is te bekijken via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=nk32IGbWZyk