Keep it Silent

LGBT Asylum Support heeft vandaag het rapport ‘Keep it Silent, geweldsdelicten in AZC’s naar LHBTI-asielzoekers’ naar staatssecretaris Ankie Broekers-Knol en de commissie Justitie en Veiligheid gestuurd. Gisteren heeft LGBT Asylum Support samen met enkele slachtoffers van geweldsdelicten het rapport in de Tweede Kamer overhandigd aan twee leden van de Tweede Kamer: Attje Kuiken, PvdA en Jasper van Dijk, SP. Het rapport wordt op 13 februari behandeld in de Tweede Kamer.

Aanleiding voor het rapport, een onderzoek wat tot dusver nog niet onder de doelgroep van LHBTI-asielzoekers was uitgevoerd, was een ernstige verkrachting in AZC Dronten in mei 2019 waarin een COA-medewerker negatief adviseerde in het doen van aangifte bij de politie. Ruim 7 maanden later vond aangifte plaats bij de Zedenpolitie maar is het onderzoek na 10 maanden nog steeds niet afgerond.

Uit het onderzoek ‘Keep it silent’ waar 31 incidenten gemeld zijn, blijkt 40% van de deelnemende LHBTI-asielzoekers een geweldsdelict te hebben meegemaakt in een AZC, waarvan 60% gericht op de persoon zelf. Een kwart van de LHBTI-asielzoekers heeft daarmee direct te maken met een gender gerelateerd geweldsdelict. Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de LHBTI-asielzoekers een geweldsdelict niet bij het COA kan melden terwijl dit wel de aangewezen instantie hiervoor is.

Ruim 70% geeft aan dat na melding van een incident bij het COA er niets gebeurde. Een nog hoger percentage van 80% geeft aan dat de maatregelen van het COA geen effect hadden op de daders. 70% geeft aan niet door het COA gescheiden te worden van de daders en bijna 60% geeft aan dat er geen overplaatsing naar een andere AZC plaatsvond. Daarmee houdt het COA onveilige situaties voor slachtoffers in opvanglocaties in stand.

‘De cijfers zijn meer dan schokkend’, verklaart Sandro Kortekaas, voorzitter van LGBT Asylum Support. ‘We wisten al langer dat LHBTI-asielzoekers dagelijks met discriminatie in opvanglocaties te maken hebben, maar tot nu toe was er nog nooit onderzoek naar gedaan. Het COA heeft ondanks jarenlange signalen altijd weten te ontkrachten dat er incidenten plaatsvinden. Dat is niet alleen onhoudbaar maar ook onbegrijpelijk. De angst bij het overgrote deel van LHBTI-asielzoekers is zéér hoog. Ze vluchten uit landen waar ze niet veilig waren maar komen de personen waarvoor ze gevlucht zijn, opnieuw tegen in hun AZC. Die AZC’s moeten juist veilig zijn en het COA moet die veiligheid aanbieden. Maar uit dit onderzoek komt een volledig ander en zeer ernstig beeld naar voren. Ex-staatssecretaris Klaas Dijkhoff gaf in 2016 nog aan dat aparte opvang van LHBTI-asielzoekers niet noodzakelijk is omdat een AZC een afspiegeling moet zijn van onze samenleving. Het zou echter ondenkbaar zijn als dat wat er nu in de AZC gebeurt ook in onze maatschappij zou plaatsvinden. Want dat zou inhouden dat één op de vier LHBTI’ers in Nederland slachtoffer zou zijn van een geweldsdelict. Dat is onacceptabel.’