“Alle personen in Nederland worden in gelijke omstandigheden gelijk behandeld. Discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras of geslacht of op welke andere grond dan ook is niet toegestaan.”

Artikel 1 van de Nederlandse grondwet

Tijdens de asielprocedure kun je als LHBTI-asielzoeker te maken krijgen met discriminatie, intimidatie of aanranding, hetgeen in strijd is met artikel 1 van de Nederlandse Grondwet. LGBT Asylum Support let op de menselijke waardigheid tijdens de asielprocedure en biedt u een noodlijn in geval van discriminatie of andere problemen.

Wat te doen bij discriminatie:

Verhef je stem!

Om de mate van discriminatie die LHBTI-asielzoekers ervaren in te schatten, raden we je aan om officieel aangifte te doen bij het Landelijk Meldpunt Discriminatie.

LGBT Asylum Support kan je helpen bij jouw melding.

Klik hier om een officieel rapport te maken.