Afgewezen trans asielzoekster pleegt op eerste kerstdag suïcide vanuit haar acz

LGBT Asylum Support Support roept staatssecretaris Eric van der Burg van der op om onderzoek in te stellen naar onveilige situaties in azc’s voor lhbtiq+ asielzoekers
[persbericht 4 januari 2024] In 2023 zijn er in totaal 640 meldingen van onveilige situaties voor lhbtiq+ asielzoekers in azc’s door LGBT Asylum Suport verstuurd naar het COA. Daarnaast zijn er in het afgelopen jaar vier uit deze kwetsbare groep overleden door suïcide. Op eerste kerstdag overleed de jonge transvrouw Kate door zelfdoding, in haar AZC in Heerlen, kort na de afwijzing van de IND.
Wij constateren dat lhbtiq+ asielzoekers zich veelvuldig in onveilige situaties bevinden. Daarom stuurt LGBT Asylum Support een noodbrief aan de staatssecretaris. Voorzitter Sandro Kortekaas: “Binnen één jaar vier zeer jonge, kwetsbare lhbtiq+ asielzoekers die we op deze wijze moeten verliezen, is verschrikkelijk. Voor hun naasten, hun vrienden in hun azc maar ook voor het COA. Deze signalen zijn zeer ernstig. Daar moet echt onderzoek naar gedaan worden en beleid op worden gemaakt.”
Op eerste kerstdag maandag 25 december 2023 overleed de 21-jarige trans asielzoekster Katya (Kate) Mikhailova uit Moldavië door zelfdoding in haar azc te Heerlen. Zowel het land dat ze ontvluchtte als ook Nederland bood haar niet die bescherming waar ze als kwetsbare, jonge trans vrouw tevergeefs om vroeg. Moldavie is op papier ‘een veilig land’, al gold dit niet voor Kate. Haar overlijden is daarmee de vierde lhbtiq+ asielzoeker in Nederland die in 2023 door suïcide om het leven kwam. Lhbtiq+ asielzoekers vormen een kwetsbare groep in de migratieketen waarbij de positie van trans asielzoekers – die zich niet kunnen verbergen – extra kwetsbaar is.
Om die reden heeft LGBT Asylum Support een noodbrief aan de staatssecretaris en Tweede Kamer verzonden met nogmaals het verzoek voor onderzoek. Alle eerdere verzoeken in 2023 na een suïcide van een lhbtiq+ asielzoeker werden door de staatssecretaris betreurt, maar verder genegeerd waardoor onderzoek uitbleef.
Onderdeel van deze noodbrief zijn ook de meer dan 640 meldingen die LGBT Asylum Support in 2023 deed naar het COA in onveilige situaties waar lhbtiq+ asielzoekers in opvanglocaties mee te maken krijgen. Aantallen die een sterke indicatie zijn voor hoe deze kwetsbare groep, met een vaak complexe zorgvraag, onvoldoende bescherming krijgt binnen de asielopvang die ook nog eens onder enorme druk staat.
De staatssecretaris volgt eerder aangenomen moties in de Tweede kamer niet op. Zoals bijvoorbeeld een aparte opvang aan te wijzen, wanneer de veiligheid door het COA niet gegarandeerd kan worden. Daardoor zouden lhbtiq+ asielzoekers die om bescherming vragen, op basis van grondwet artikel 1, wel in een veilige omgeving kunnen verblijven. Recentelijk vond dit plaats in de noodopvang van Biddinghuizen. Na meer dan 50 geregisterde doodsbedreigingen naar lhbtiq+ asielzoekers besloot het COA om deze groep te verplaatsen naar andere opvanglocaties. En ondanks dat de staatssecretaris erkent dat door de hoge druk in de opvang in Nederland er geen sprake is van een optimale situatie voor de verschillende groepen, blijkt dit niet redengevend genoeg te zijn om beleid hierop te maken.
De uitvaart van Kate zal vandaag donderdagmiddag 4 januari vanuit Geleen plaatsvinden. Aansluitend worden haar bloemen in de avond rond 20.30 uur naar het homomonument in Amsterdam gebracht. Het rapport ‘Dirty, het ‘vuil’ van Biddinghuizen’, zal binnenkort aan de staatssecretaris en Tweede Kamer worden aangeboden.

LGBT Asylum Support stuurt derde brandbrief binnen een maand naar demissionair staatssecretaris Erik van der Burg over tientallen onveilige situaties [persbericht 7 …

LGBT Asylum Support stuurt nogmaals brandbrief aan staatssecretaris vanwege 30 meldingen in een week aan het COA van azc Ter Apel Op …

[persbericht 6 mei 2024] Op zaterdagavond 4 mei werd een uit Tunesië afkomstig koppel door een groep mannen van Algerijnse komaf in …

Nog maar amper een week in Nederland ontving een 26-jarige zichtbare, en daarmee extra kwetsbare, homoseksuele asielzoeker in het aanmeldcentrum van Ter …