COA haalt homoseksuele tweeling in asielprocedure uit elkaarLGBT Asylum Support stuurt spoedbrief over grove schending Rechten van de Mens aan bestuur COA, directie IND, demissionair staatssecretaris en Tweede Kamer

[Groningen – Ter Apel] Een uit Syrië gevluchte homoseksuele tweeling is afgelopen week terwijl ze in asielprocedure zijn, door het COA van elkaar gescheiden. Een actie die in strijd is met artikel 7 van Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens die ingaat op de eerbiediging van het privé-leven en van het familie- en gezinsleven. Op 2 juli 2023 vroeg de tweeling bij het aanmeldcentrum te Ter Apel in Nederland samen asiel aan. Het COA plaatste hen samen in een sobere vorm van opvang in één van de lhbtiq+ units aan de rand van het aanmeldcentrum. Samen kregen ze een uitnodiging voor een aanmeldgehoor bij de IND op 10 augustus 2023. Maar de IND-medewerker annuleerde één van de geplande gehoren. Doorgaans vindt na een aanmeldgehoor bij de IND volgens sporenbeleid automatisch een transfer door het COA plaats naar een andere opvanglocatie. Maar met slechts één die door de IND gehoord werd, gaf de IND-medewerker aan dat ze dit probleem van een mogelijke splitsing met het COA zouden kunnen bespreken. Het COA, verantwoordelijk voor opvang, verweet echter de IND en hield vast aan het sporenbeleid en regelde slechts voor één van hen een transfer. Ook kon het COA niet garanderen dat zij na transfer bij elkaar geplaatst zouden worden. Doordat deze transfer door de tweeling werd geweigerd, legde het COA een dwangmaatregel op door geen voeding te verstrekken. Ondanks meldingen aan het COA door LGBT Asylum Support verwijzend naar de schending van artikel 7 EVRM, werd de splitsing van de homoseksuele tweeling toch doorgezet. Zodoende bleef sinds vrijdag 18 augustus één van de tweeling in Ter Apel achter en kreeg één van hen die door de IND gehoord was, een transfer naar een andere opvanglocatie. Nog nooit in hun leven waren zij van elkaar gescheiden.

Op verschillende e-mails van LGBT Asylum Support aan het COA werd enkel gereageerd met “De melding zal intern worden opgepakt”. LGBT Asylum Support heeft vervolgens op zondag 20 augustus een spoedbrief naar het bestuur van het COA verzonden met afschrift naar de directie IND, de demissionair staatssecretaris en de Tweede Kamer. Daarin wordt gewezen op de kwetsbaarheid van lgbtiq+ asielzoekers die hierin volledig zoek is. En dat het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens door Nederlandse overheid naar een kwetsbare groep volstrekt genegeerd is. Maar ook dat het COA en de IND ketenpartners van elkaar zijn. En waarbij de splitsing van deze tweeling louter veroorzaakt wordt door miscommunicatie tussen het COA en de IND, feitelijk buren van elkaar in Ter Apel. Het COA heeft tot dusver niet gereageerd.

In 2024 worden lhbtiq+ asielzoekers nog altijd door de IND afgewezen op criteria die sinds 2018 bij afspraak met de Tweede Kamer …

Op vrijdagmorgen 28 juni zijn drie bewoners van één van de lhbtiq+ units van azc Ter Apel in hun unit bedreigd met …

LGBT Asylum Support stuurt derde brandbrief binnen een maand naar demissionair staatssecretaris Erik van der Burg over tientallen onveilige situaties [persbericht 7 …

LGBT Asylum Support stuurt nogmaals brandbrief aan staatssecretaris vanwege 30 meldingen in een week aan het COA van azc Ter Apel Op …