COA Ter Apel gebruikt geen doelgroepenbeleid voor kwetsbare LHBTI-asielzoekers

LHBTI-asielzoekers in Ter Apel vogelvrij verklaard

[Ter Apel] Vandaag vergadert de Tweede Kamer o.a. over de opvangcrisis in Ter Apel. Onderdeel van het debat is de brief die LGBT Asylum Support deze week stuurde naar verantwoordelijk staatssecretaris Eric van der Burg over openstelling van leegstaande LHBTI-units voor LHBTI-asielzoekers in Ter Apel.

Op maandag 22 augustus sprak LGBT Asylum Support samen met LHBTI-asielzoekers met drie kamerleden in Ter Apel over de leegstaande lhbti-units. Het COA geeft echter aan dat alle stoelen en bedden in Ter Apel in gebruik zijn. Om die reden heeft niet enkel LGBT Asylum Support een brief aan de staatssecretaris geschreven maar ook één van de video’s van één van de vijf inmiddels volledige lege LHBTI-unit in Ter Apel online geplaatst.

LGBT Asylum Support komt op voor de LHBTI-asielzoekers die zelfs nu nog steeds onder extreem inhumane omstandigheden voor Ter Apel wachten terwijl het COA hen geen toegang tot het aanmeldcentrum verstrekt wat wel mogelijk moet zijn gezien de lege units. In de brief aan de staatssecretaris wijst LGBT Asylum Support op de motie van 2016 over LHBTI-units en opvang van kwetsbare individuen en hun specifieke positie. Als ook dat de Raad van Europa het Nederlandse Kabinet gewezen heeft op dat de mensenrechten van asielzoekers in het geding zijn en dat in het bijzonder wordt aangedrongen op opvang voor kwetsbare asielzoekers. Haaks hierop staat het beleid van het COA dat aangeeft dat er geen doelgroepenbeleid is waarmee geen onderscheid gemaakt wordt voor de positie van kwetsbare LHBTI-asielzoekers die net als alle anderen in Ter Apel volgens het COA ‘op hun beurt’ moeten wachten – soms weken – om binnen te kunnen komen.

‘LHBTI-asielzoekers zijn daarmee door het COA vogelvrij verklaard wat volstrekt   onacceptabel is”, zegt Sandro Kortekaas, voorzitter LGBT Asylum Support boos. “LHBTI-asielzoekers die onbeschermd voor de ingang wachten, maken doodsangsten mee die soms erger zijn dan in land van herkomst’. Een Iraanse trans vrouw, eerder verkracht in haar azc, kreeg geen toegang door het COA en stond doodsangsten uit voor de ingang van het aanmeldcentrum waar ze moederziel alleen buiten sliep zonder dekens. Een Marokkaanse homoseksuele vluchteling die vier nachten buiten sliep, was van dichtbij getuige van een steekpartij waarbij iemand met een mes in zijn gezicht werd gestoken. Op geen enkele manier wist hij niet meer waar hij veilig was. Hij durfde aan de beveiligers aan de andere kant van de hek van het aanmeldcentrum niet te noemen dat hij homoseksueel is en om die reden bescherming in Nederland vraagt. Kortekaas: ‘In de door het COA zelf gecreëerde chaos voor de ingang van het aanmeldcentrum te Ter Apel, is het erg moeilijk om LHBTI-ers in deze voor hun zeer homofobe omgeving bij te staan. Soms lukt dat wel, maar met het huidige beleid, waarin het COA niet de verantwoordelijkheid neemt en wat ingaat tegen wetgeving, kan er eigenlijk ook geen vertrouwen meer zijn in het COA. Want wat is die bescherming van kwetsbare LHBTI-asielzoekers als het COA durft te stellen; “Alle medewerkers blijven alles doen wat mogelijk is om kwetsbaren te beschermen.” Maar ondertussen moeten LHBTI-asielzoekers buiten wachten, worden aan hun lot overgelaten terwijl binnen in het azc in LHBTI-units ruimte beschikbaar voor hen is!’

LGBT Asylum Support stuurt derde brandbrief binnen een maand naar demissionair staatssecretaris Erik van der Burg over tientallen onveilige situaties [persbericht 7 …

LGBT Asylum Support stuurt nogmaals brandbrief aan staatssecretaris vanwege 30 meldingen in een week aan het COA van azc Ter Apel Op …

[persbericht 6 mei 2024] Op zaterdagavond 4 mei werd een uit Tunesië afkomstig koppel door een groep mannen van Algerijnse komaf in …

Nog maar amper een week in Nederland ontving een 26-jarige zichtbare, en daarmee extra kwetsbare, homoseksuele asielzoeker in het aanmeldcentrum van Ter …