Lege LHBTI-units voor kwetsbare LHBTI-asielzoekers azc ter Apel

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

In azc Ter Apel zijn door het COA vijf LHBTI-units ingericht voor kwetsbare LHBTI-asielzoekers. Twee hiervan bevinden zich bij de eerste opvang (COL te Ter Apel) waar uit de informatie van 5 en 7 september 2022, maar liefst 10 bedden ongebruikt zijn. Van de twee LHBTI-units in de POL van Ter Apel staan kamers met informatie van bewoners maandenlang leeg zoals bijgaande video aangeeft. Enkel het COA kan deze kamers van buitenaf afsluiten. Deze LHBTI-unit staat vanaf 23 augustus 2022 volledig leeg. En dat terwijl in de voortdurende crisisopvang LHBTI-asielzoekers in Ter Apel geen toegang krijgen tot opvang omdat volgens het COA het azc die plekken niet zou hebben. Het gaat hier om opvang van kwetsbaren waar juist de Raad van Europa kritiek heeft op Nederlands beleid.

IND komt afspraken voor gezinshereniging bij biseksuele statushouder niet na [Hoogeveen, persbericht] Een 40-jarige, biseksuele statushouder, verblijvend in azc Hoogeveen en afkomstig …

In één week tijd heeft LGBT Asylum Support zes meldingen van hongerstakingen bij het COA gemeld waaronder één dorst- en hongerstaking. Omdat …

LGBT Asylum Support doet dit jaar meer dan 500 meldingen van onveilige situaties bij lhbtiq+ asielzoekers [Persbericht Ter Apel, 31 december 2022] …

LGBT Asylum Support heeft opnieuw een kritische brief aan de staatsecretaris verzonden, ditmaal over de kwaliteit van gehoren door de IND en …

LGBT Asylum Support stuurt brandbrief naar Staatssecretaris en Tweede Kamer vanwege gevolgen langere beslistermijn IND De laatste weken zond de IND aan …