Lege LHBTI-units voor kwetsbare LHBTI-asielzoekers azc ter Apel

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

In azc Ter Apel zijn door het COA vijf LHBTI-units ingericht voor kwetsbare LHBTI-asielzoekers. Twee hiervan bevinden zich bij de eerste opvang (COL te Ter Apel) waar uit de informatie van 5 en 7 september 2022, maar liefst 10 bedden ongebruikt zijn. Van de twee LHBTI-units in de POL van Ter Apel staan kamers met informatie van bewoners maandenlang leeg zoals bijgaande video aangeeft. Enkel het COA kan deze kamers van buitenaf afsluiten. Deze LHBTI-unit staat vanaf 23 augustus 2022 volledig leeg. En dat terwijl in de voortdurende crisisopvang LHBTI-asielzoekers in Ter Apel geen toegang krijgen tot opvang omdat volgens het COA het azc die plekken niet zou hebben. Het gaat hier om opvang van kwetsbaren waar juist de Raad van Europa kritiek heeft op Nederlands beleid.

Wat niet in het artikel staat, is waar het te bestellen is. Ondersteun onze acties, bestel het boek: https://lgbtasylumsupport.nl/nl/boek/

Maandag 26 september had LGBT Asylum Support een halfjaarlijks klankbordoverleg met het COA. En na het sfeerbeeld van één van de bestuursleden, …

Tijdens de wekenlange opvangcrisis in Ter Apel kregen kwetsbare LHBTI-asielzoekers ondanks vele verzoeken door LGBT Asylum Support aan het COA en ondanks …

Dit verhaal gaat over Mo, een Egyptische man die op basis van zijn homoseksualiteit in Nederland asiel aanvroeg maar door de IND …

LHBTI-asielzoekers in Ter Apel vogelvrij verklaard [Ter Apel] Vandaag vergadert de Tweede Kamer o.a. over de opvangcrisis in Ter Apel. Onderdeel van …