LGBT Asylum Support creëert met identiteitsgroei nieuw feit voor alle afgewezen LHBTI-asielzoekers

Doorbraak voor afgewezen LHBTI-asielzoekers die opnieuw in procedure kunnen

[Arnhem] Op 8 juni stond Hildah, een lesbische vrouw uit Oeganda, opnieuw  voor de rechtbank nadat zij in haar tweede asielprocedure nogmaals door de IND werd afgewezen. Hildah vroeg in 2018 asiel aan in Nederland maar werd in haar eerste procedure door de IND als ongeloofwaardig beoordeeld. In haar tweede, herhaalde asielaanvraag deed zij een beroep om als nieuw element haar persoonlijke ontwikkeling in te brengen, waarbij ze stelde dat zij zich heeft losgemaakt van haar persoonlijke belemmeringen. Maar ook dat werd niet door de IND geloofd ondanks het feit dat ze met haar verhaal deel uitmaakt van het kritische boek #NietGayGenoeg De naakte waarheid – The naked truth, dat in juli 2022 werd uitgegeven door LGBT Asylum Support en aan de pers gepresenteerd tijdens Pride Amsterdam.

Voor Hildah beschreef LGBT Asylum Support in een zeer kritisch rapport, dat onderdeel was van haar beroepsprocedure, haarfijn haar identiteitsgroei, waarna de rechter haar uiteindelijk ook in tweede procedure gelijk gaf. Dit werd ook ingegeven doordat de advocate van de IND tijdens zitting ongefundeerd durfde te stellen: “Identiteitsgroei? Dat bestaat niet. Je kan alleen maar homo zijn of niet, groei bestaat niet.”

Nieuw feit

“Een doorbraak”, vertelt Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support. “Want tot dusver werd de term geloofsgroei bij bekeerlingen wél als nieuw element geaccepteerd maar niet de term identiteitsgroei bij LHBTI’ers. En omdat de IND vervolgens niet op de uitspraak van de rechtbank reageerde, staat deze nu in rechte vast en kan dit als nieuw feit gebruikt worden voor heel veel herhaalde asielaanvragen.” De stichting heeft inmiddels bij meerdere afgewezen asielaanvragen van LHBTI-ers de uitspraak met succes gebruikt. Zoals onlangs bij de rechtbank van Den Haag, waar de rechter zelfs ter plekke uitspraak deed, iets wat in LHBTI-asielzaken zeer ongebruikelijk is. Kortekaas: “Ik kreeg van de rechter 30 seconden de tijd om van een afgewezen homoseksuele asielzoeker zijn identiteitsgroei uit te leggen. Waarna de rechter bij de IND-advocate informeerde of deze de alarmbellen niet hoorde afgaan en ter plekke een positieve uitspraak deed.” Echter de IND is gelijk na uitspraak om precedentwerking tegen te gaan, met een zeer uitgebreid beroepsschrift in Hoger Beroep gegaan bij de Raad van State.

Nieuwe procedures

De eerdere uitspraak van Hildah over identiteitsgroei en die in rechte vaststaat heeft namelijk verstrekkende gevolgen. Hiermee kunnen alle afgewezen LHBTI-asielzoekers die kunnen aantonen in Nederland een ontwikkeling in hun identiteit als LHBTI’er te hebben meegemaakt, als volstrekt nieuw feit opnieuw asiel aanvragen. En om dit proces van hernieuwde asielaanvragen in gang te zetten, heeft stichting LGBT Asylum Support  een online vragenlijst ontwikkeld, die als basis voor een rapport kan dienen. Aan de hand van deze vragenlijst kan iedere eerder afgewezen LHBTI-asielzoeker aangeven wat zijn of haar identiteitsgroei is. Maar ook bewijzen zoals bijwonen van Pride-evenementen en die van LHBTI-belangenorganisaties kunnen niet langer door de IND afgedaan worden als: “Iedereen kan een Pride bijwonen.” Of: “Iedereen kan naar een LHBTI-belangenorganisatie gaan.” Al deze situaties moeten nu namelijk gezien worden als feitelijk gedrag dat bij een identiteitsgroei aansluit.

Werkinstructie

Zo zal ook op dit punt de werkinstructie die de IND hanteert in LHBTI-zaken moeten worden aangepast of, nog beter, geheel vernieuwd moeten worden. In de huidige instructie moet namelijk getoetst worden op de verklaringen van de LHBTI-asielzoeker en hoe die zich verhouden tot een homofobe maatschappij. Maar in een werkinstructie waarin de term identiteitsgroei is opgenomen, moet in de toetsing juist de nadruk komen te liggen op de ontwikkeling van de LHBTI-asielzoeker in een vrije maatschappij waarin iemand eindelijk zichzelf kan en mag zijn. Kortekaas: “Met de versoepeling die de IND in asielprocedures wil inzetten  – ook wat betreft de meeste complexe asielaanvragen zoals bij LHBTI – zijn we benieuwd hoe de IND zal omgaan met dit volstrekt nieuwe feit. Een ontwikkeling waar we niet alleen trots op zijn maar waar we ook al te graag aan willen bijdragen.”

Hildah maakt onderdeel uit van het boek #NietGayGenoeg De Naakte waarheid – The naked truth. Bestel het boek en steun Hildahs strijd en die van vele anderen die onjuist worden afgewezen: https://lgbtasylumsupport.nl/nl/boek/

Link naar uitspraak zitting van 8 juni 2022: https://lgbtasylumsupport.nl/nl/projecten/rapporten/identiteitsgroei-2/

Link naar videoverslag met Hildah:

https://www.instagram.com/p/ChUY2j2If-t/

Link naar de online vragenlijst: https://forms.gle/tdH5RkytaTSbDEnx8

In 2024 worden lhbtiq+ asielzoekers nog altijd door de IND afgewezen op criteria die sinds 2018 bij afspraak met de Tweede Kamer …

Op vrijdagmorgen 28 juni zijn drie bewoners van één van de lhbtiq+ units van azc Ter Apel in hun unit bedreigd met …

LGBT Asylum Support stuurt derde brandbrief binnen een maand naar demissionair staatssecretaris Erik van der Burg over tientallen onveilige situaties [persbericht 7 …

LGBT Asylum Support stuurt nogmaals brandbrief aan staatssecretaris vanwege 30 meldingen in een week aan het COA van azc Ter Apel Op …