LGBT Asylum Support overhandigt vandaag onderzoeksrapport #ProtectUs en petitie #NietGayGenoeg aan de Tweede Kamer

Discriminatie naar lhbtiq+ asielzoekers blijft onverminderd hoog

[Den Haag] Begin dit jaar overleden twee jonge lhbtiq+ asielzoekers in hun azc door suïcide. Haithem uit Jemen en Khina uit Rusland in respectievelijk azc Vlissingen en Drachten. De reacties op hun overlijden in de online supportgroepen waar LGBT Asylum Support met momenteel meer dan 800 lhbtiq+ asielzoekers gebruik van maken, was heftig.

Stichting LGBT Asylum Support drong bij de staatssecretaris aan op het doen van onderzoek, wat uitbleef. Naar aanleiding van aanhoudende aanhoudende gewelds -en suïcide incidenten naar kwetsbare lhbtiq+asielzoekers in de asielopvang heeft de stichting een 120 pagina’s onderzoeksrapport ‘#ProtectUs’ uitgebracht waaraan 95 lhbtiq+ asielzoekers hebben deelgenomen. Dit rapport wordt vandaag samen met de meer dan 6000 keer ondertekende petitie #NietGaygenoeg aan de vaste commissie van Justitie & Veiligheid aangeboden.

Op basis van de twee eerdere onderzoeksrapporten ‘Keep it Silent’ en ‘We feel Unsafe’ is in 2020 de motie Groothuizen aangenomen waarin de staatssecretaris werd opgedragen met een plan van aanpak te komen om opvanglocaties veiliger te maken voor kwetsbare groepen zoals lhbtiq+. In het eerdere rapport ‘We feel Unsafe’ als ook in het huidige rapport ‘#ProtectUs’ komt nogmaals overduidelijk de noodzaak naar voren tot verbeteren van de veiligheid naar de kwetsbare groep van lhbtiq+ asielzoekers waarbij o.a. het opstellen van beleid om lhbtiq+ units in azc’s realiseren. Waarmee naar deze kwetsbare groep, die een beroep doen op grondwet 1, deze veiligheid gegarandeerd kan worden. Ondanks dat de stichting concludeert dat bij het COA sinds deze motie in 2020 een proces waar te nemen is waarin er een bewustwording is om deze groep meer zichtbaarheid te geven, creëert dit tegelijkertijd ook dilemma’s met botsende culturen in opvanglocaties. Zoals één van de voorbeelden in het rapport ‘#ProtectUs’. In een whatsappgroep van een azc werd opruiend opgeroepen de regenboogvlag bij deze azc door medebewoners te laten weghalen: “If you are real Muslim, go and remove lgbtiq+ flag. God suffices me.” Het is één van de honderden meldingen die LGBT Asylum Support op jaarbasis verstuurt naar het COA. Het rapport is vanaf 14.00 beschikbaar via de website van de Stichting. Voorafgaand aan de aanbieding is van 12.00-13.00 uur een demonstratie bij het Internationaal Homomonument in Den Haag.

‘#ProtectUs’ – Het verhaal achter de omslagfoto
S. vroeg in de eerste week van dit jaar asiel aan in Nederland. Hij werd door het COA in zijn azc geplaatst in een unit op basis van zijn Turkse nationaliteit. Zodoende werd hij geplaatst bij andere Turkse asielzoekers die hem telkens vroegen wat zijn asielmotief was. Nadat ze dit verschillende keren vroegen, vertelde hij uiteindelijk dat hij homo is en daarom uit Turkije gevlucht was. Vervolgens sloegen ze hem zijn tanden uit zijn mond. Het was één van de meldingen van begin dit jaar die LGBT Asylum Support deed naar het COA van een onveilige situatie waarbij discriminatie en mishandeling naar een kwetsbare lhbtiq+ asielzoeker motief was. Het COA, op de hoogte van zijn homoseksualiteit, verplaatste hem als slachtoffer naar een ander azc. Maar niet naar een veilige lhbtiq+ unit, maar in een omgeving waar hij nogmaals zijn identiteit als homo moest verbergen alsook dat hij geen moslim is. S. vluchtte daarom als slachtoffer opnieuw in Nederland.

LGBT Asylum Support stuurt derde brandbrief binnen een maand naar demissionair staatssecretaris Erik van der Burg over tientallen onveilige situaties [persbericht 7 …

LGBT Asylum Support stuurt nogmaals brandbrief aan staatssecretaris vanwege 30 meldingen in een week aan het COA van azc Ter Apel Op …

[persbericht 6 mei 2024] Op zaterdagavond 4 mei werd een uit Tunesië afkomstig koppel door een groep mannen van Algerijnse komaf in …

Nog maar amper een week in Nederland ontving een 26-jarige zichtbare, en daarmee extra kwetsbare, homoseksuele asielzoeker in het aanmeldcentrum van Ter …