Lhbtiq+ asielzoekers in Ter Apel: opgejaagd, onbeschermd en onveilig
LGBT Asylum Support stuurt opnieuw brandbrief over onveilige situaties

[Ter Apel] Opnieuw heeft de Stichting LGBT Asylum Support een uitvoerige brandbrief aan staatssecretaris Erik van der Burg verzonden. Aanhoudende incidenten naar lhbtiq+ asielzoekers die zich niet enkel beperken in het aanmeldcentrum van Ter Apel maar ook daarbuiten. In de brandbrief worden negen recente incidenten beschreven waarbij naast mishandelingen ook bedreigingen met messen in en om het aanmeldcentrum. Bovendien dat lhbtiq+ asielzoekers die bewoners zijn van beschermde lhbtiq+ units, belaagd worden door medebewoners en zich dag en nacht onveilig voelen. Daarnaast dat het COA hun verzocht zich als lhbtiq+’er terughoudend op te stellen waardoor sommigen uit zelfbehoud daarom terug in de kast gaan.

Het meest stuitend is het verhaal van een kwetsbare transvrouw. Gevlucht uit haar homofobe maatschappij werd zij vanaf aankomst de eerste dag gediscrimineerd, bedreigd en bespuugd. Dacht zij zich veilig gesteld te voelen in Nederland, is zij opnieuw in Nederland gevlucht. Maar ditmaal omdat ze in het aanmeldcentrum van Ter Apel onvoldoende bescherming ontvangt. Ze verblijft nu bij een gastgezin buiten het azc. “De verhalen die we horen en die we als meldingen naar het COA doorzetten, zijn verschrikkelijk. Situaties die zij omschrijven als erger dan in land van herkomst terwijl ze nog maar net in Nederland zijn”, vertelt voorzitter Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support. De stichting heeft in een kritische brief aan de staatssecretaris en Tweede Kamer gewezen op alle tekortkomingen die structureel al jaren in de opvang plaatsvinden en die bekend zijn. Maar waarvoor het COA zelfs toegeeft aan bewoners te weinig middelen heeft. “Het is niet enkel het COA die de situatie in de COL van Ter Apel niet aankan.” geeft Kortekaas aan: “Het is ook de politie die bij het verzoek in het doen van aangifte door lhbtiq+ asielzoekers van bedreiging, mishandeling en diefstal aangeeft: “Los het zelf maar op’” Wat kan en moet je dan nog als kwetsbare lhbtiq+ asielzoeker als je niet die noodzakelijke bescherming ontvangt zowel van het COA als politie?”.

De stichting wijst in de brief aan de staatssecretaris op de toename van meldingen van incidenten. Want waren het in 2020 nog 70 meldingen door LGBT Asylum Support aan het COA van onveilige situaties, is dat in 2022 explosief toegenomen tot meer dan 500. Om die reden, alsook dat recent twee lhbtiq+ asielzoekers door zelfdoding om het leven kwamen, heeft de Stichting niet alleen opnieuw onderzoek ingesteld bij de achterban van meer dan 700 lhbtiq+ asielzoekers waarmee ze in contact staan. Ook heeft de stichting de staatssecretaris gewezen op de motie die in 2016 in de Tweede Kamer is aangenomen. Daarin heeft namelijk de Tweede Kamer aangenomen dat als blijkt dat de veiligheid van deze kwetsbare groep niet kan worden gegarandeerd, een aparte azc voor enkel lhbtiq+ asielzoekers ingesteld moet worden.

In 2024 worden lhbtiq+ asielzoekers nog altijd door de IND afgewezen op criteria die sinds 2018 bij afspraak met de Tweede Kamer …

Op vrijdagmorgen 28 juni zijn drie bewoners van één van de lhbtiq+ units van azc Ter Apel in hun unit bedreigd met …

LGBT Asylum Support stuurt derde brandbrief binnen een maand naar demissionair staatssecretaris Erik van der Burg over tientallen onveilige situaties [persbericht 7 …

LGBT Asylum Support stuurt nogmaals brandbrief aan staatssecretaris vanwege 30 meldingen in een week aan het COA van azc Ter Apel Op …