Lhbtiq+ units nu

LGBT Asylum Support start tijdens Amsterdamse Pride Walk 2023 nieuwe petitie voor veiliger opvang van lhbtiq+ asielzoekers

[Persbericht 21 juli 2023] Zijn wie je bent in Nederland. Lhbtiq+ (lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender, interseksuele en queer) asielzoekers die gevlucht zijn vanwege hun identiteit, vragen om bescherming in Nederland op basis van grondwet artikel 1. In hun azc komen ze dezelfde homofobe cultuur tegen die ze ontvlucht zijn. Verschillende onderzoeken van LGBT Asylum Support wijzen over meerdere jaren uit dat meer dan tweederde van deze kwetsbare groep in hun azc gediscrimineerd wordt. Iets wat extreem hoog is. Maar dat ook een groot deel uit zelfbehoud terug in de kast gaat. Sinds mei 2016 voert LGBT Asylum Support discussie met verschillende staatssecretarissen die stellen dat een azc een afspiegeling van onze maatschappij moet zijn en apart opvangen niet plaatsvindt. Maar een azc is geen afspiegeling van onze maatschappij, blijkt uit meerdere onderzoeken door LGBT Asylum Support. Er is daarom geen structureel beleid ondanks dat het COA in sommige azc’s lhbtiq+ asielzoekers wél apart opvangt. Maar dat mag volgens de staatssecretaris geen lhbtiq+ unit heten.

Onderzoeksrapport #ProtectUs
Met het onderzoeksrapport #ProtectUs wat op 4 juli is aangeboden aan de Tweede Kamer, heeft LGBT Asylum Support onderzoek uitgevoerd onder een groep van 800 lhbtiq+ asielzoekers. Daaruit volgt nogmaals dat invoering van lhbtiq+ units in azc’s de enige oplossing is binnen de bestaande asielopvang. Zodat diegene die dat nodig heeft een beroep kan doen op een veilige omgeving waarin kwetsbare lhbtiq+ asielzoekers zichzelf kunnen zijn. Een voorbeeld hoe het mis kan gaan is de omslagfoto van het onderzoeksrapport #ProtectUs. Waarbij een Turks, homoseksueel asielzoeker in de eerste week van zijn asielprocedure op basis van zijn gender ernstig werd mishandeld. Nadat hij onder druk aan zijn Turkse unitgenoten aangaf asiel aan te vragen op basis van zijn gender, werden zijn tanden eruit geslagen. Maar zelfs daarna werd hij door het COA niet in een veilige lhbtiq+ unit geplaatst en vluchtte hij nogmaals in Nederland.

Omdat het COA vanuit privacywetgeving het gender niet mag noteren, ontstaan bij veel transfers problemen. LGBT Asylum Support wil daarom een veilige passage van het begin tot het einde van de asielprocedure voor hen die het meest kwetsbaar zijn. Met de petitie verzoekt LGBT Asylum Support aan de staatssecretaris het volgende:

  • Dat iedereen in Nederland zich houdt aan grondwet art. 1 dat discriminatie van lhbtiq+ niet toestaat,
  • Lhbtiq+ asielzoekers als kwetsbare groep aan te merken en niet per individu,
  • Bij aanmelding, vermelding van gender na toestemming,
  • Vanwege transfers, een veilige passage in te stellen gedurende de asielprocedure,
  • Lhbtiq+ units als vast beleid invoeren bij azc’s,
  • Beleid invoeren in omgang met lhbtiq+ asielzoekers (COA, beveiliging).

Steun ons en help lhbtiq+ asielzoekers die op basis van onze grondwet in Nederland beschermd willen worden. Tijdens Pride Walk 2023 te Amsterdam op 22 juli is de petitie te ondertekenen.
Online via https://lhbtiqplusunits.petities.nl/

[persbericht 14 september 2013] De demissionair staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, dhr. Eric van der Burg heeft op woensdagmiddag 13 september 2023 …

Nederland die als eerste land ter wereld het huwelijk openstelde, negeert geregistreerd partnerschap en Europese wetgeving [persbericht 31 augustus 2023] Ali en …

Rechter veroordeelt minderjarige inwoner van Hoogeveen voor bewezen homohaat en zware mishandeling van een Russisch lhbtiq+ asielzoeker[persbericht 25 augustus] “De eerste dag …

[Groningen – Ter Apel] Een uit Syrië gevluchte homoseksuele tweeling is afgelopen week terwijl ze in asielprocedure zijn, door het COA van …