#NietGayGenoeg in de media: NRC

Op 23 september 2022 publiceerde NRC met twee pagina’s het kritische boek van LGBT Asylum Support #NietGayGenoeg De naakte waarheid – The naked truth’. 28 LHBTI-asielzoekers vertellen wat het voor hun betekent door de IND afgewezen te worden als #NietGayGenoeg. Als de keiharde, naakte waarheid maakte Mona van den Berg 24 indringende portretfoto’s met de hulp van visagiste MUAH Gabriella van der Ham. Psychiater en winnaar Jos Brink Prijs 2021 Glenn Helberg leverde een krachtige bijdrage in de vorm van een kritisch voorwoord.

Het artikel in de NRC belicht de verhalen van het Jamaicaans koppel Sharna Lee en Mishal die dankzij LGBT Asylum Support na afwijzing opnieuw met een kritisch rapport in asielprocedure konden. Maar ook trans vrouw Zeelanda Salem waar de IND én de rechtbank haar als ongeloofwaardig beoordeelden ondanks zij duidelijk maakte hoe moeizaam het proces is om op latere leeftijd uit de kast te durven komen als transgender, iets wat in onze samenleving nog veel voorkomt. Ook hier drong LGBT Asylum Support aan met bezwaar om in beroep te gaan bij de Hoge Raad waar nog geen uitspraak over is. Het artikel in de NRC meldt ook de toenadering door de nieuw directeur van de IND voor een open gesprek die we deze week met nogmaals een reminder dit artikel gestuurd hebben. Want ondertussen worden nog steeds wekelijks LHBTI-asielzoekers door de IND, ondanks afspraken met de Tweede Kamer, onjuist afgewezen.

Wat niet in het artikel staat, is waar het te bestellen is. Ondersteun onze acties, bestel het boek: https://lgbtasylumsupport.nl/nl/boek/

NRC #LGBTAsylumSupport #lhbtiasielzoekers #ongeloofwaardig #asielprocedure #IND #monavandenberg #glennhelberg

LGBT Asylum Support verzoekt staatssecretaris nogmaals om onderzoek naar suïcide en situaties in de HTL te Hoogeveen[persbericht LGBT Asylum Support01-22-2024] In de …

LGBT Asylum Support stuurt opnieuw brief aan staatssecretaris Veiligheid en Justitie ‘Uit deze verklaring blijkt geen gevoels- of zelfacceptatie’, is één van …

LGBT Asylum Support Support roept staatssecretaris Eric van der Burg van der op om onderzoek in te stellen naar onveilige situaties in …

LGBT Asylum Support stuurt spoedbrief naar directie IND na observaties door ketenpartner van de IND dat het om een gay man gaat …

Biddinghuizen, 14.11.2023

NOS nieuws gisteravond over de meer dan 40 meldingen aan het COA door LGBT Asylum Support van onveilige situaties naar een groep …