NietGayGenoeg omdat een bestendige homoseksuele relatie geen liefdesrelatie is

Algerijnse lhbtiq+ asielzoeker met Nederlandse partner door de IND en de rechtbank nu ook door Raad van State afgewezen

Op 15 november 2022 werd de asielaanvraag van een jonge, uit Algerije afkomstige, homoseksuele asielzoeker door de IND afgewezen. Ruim vijf jaar geleden vroeg hij op basis van zijn homoseksualiteit in Nederland asiel aan en kwam hij in contact met LGBT Asylum Support. Ruim twee jaar heeft hij een relatie met een homoseksuele Nederlandse man waarvan o.a. het COA, ketenpartner van de IND, op de hoogte is en hem gerespecteerd. Vijf jaar geleden leerden ze elkaar kennen wat uitgroeide tot een liefdevolle als ook zorgzame relatie gezien mentale problemen van de asielzoeker. Problemen die terugkwamen in zijn gehoren bij de IND als ook dat hij in de rechtbank niet wist waar hij was.

Maar ook in beroep bij de rechtbank van Arnhem op 21 september 2023 werd zijn asielaanvraag nogmaals afgewezen. De rechtbank stelde daarbij: “De staatssecretaris heeft voorts uiteengezet dat de verklaringen van de partner en de heer Kortekaas [voorzitter LGBT Asylum Support] en de overgelegde foto’s in zoverre positief bijdragen, dat hieruit volgt dat tussen eiser en zijn partner een bestendige relatie bestaat. Hiermee is echter niet vastgesteld dat het om een liefdesrelatie gaat.” Daarmee erkent zowel de IND als de rechtbank dat er sprake is van niets anders dan een relatie tussen twee personen van gelijk geslacht en daarmee een bestendige homoseksuele relatie.

Brief staatssecretaris waarom een bestendige relatie geen liefdesrelatie is

Het toetsingscriterium ‘liefdesrelatie’ was redengevend genoeg om voor LGBT Asylum Support de demissionair staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, dhr. Eric van der Burg per brief aan te schrijven waarom een bestendige relatie geen liefdesrelatie is. Met een ontwijkend antwoord stelt de demissionair staatssecretaris dat deze relatievormen slechts betekenis hebben tegen de achtergrond van de specifieke omstandigheden van de individuele zaak. Maar ook het verzoek van de asieladvocaat in hoger beroep aan de Raad van State om meer uitleg te geven over deze relatievorm, werd nogmaals volledig afgewezen.

Inmiddels zijn de jonge, homoseksuele Algerijnse asielzoeker en zijn Nederlandse partner het spoor volledig bijster. Hoe is het in Nederland mogelijk dan niets anders dan een langdurige, zorgzame, homoseksuele relatie die ze hebben, waarin tal van foto’s overlegd zijn, deze nog meer te moeten onderbouwen zodat het duidelijk wordt dat er sprake is van een liefdesrelatie? Omdat volgens de werkinstructie van de IND seksueel getint bewijs niet mogelijk is, zal LGBT Asylum Support de Tweede Kamer vragen om discussie hierover te voeren. Als ook uitleg te geven over alle begrippen die de IND te pas en onpas zonder nadere uitleg gebruikt waarmee kwetsbare lhbtiq+ asielzoekers af te wijzen. Ook zal een rapport worden opgesteld op basis van de identiteitsgroei die deze lhbtiq+ asielzoeker in Nederland meemaakt die volstrekt anders is dan in land van herkomst. En waarin hun liefdevolle relatie, bekend bij vele vrienden, basis voor dit rapport zal zijn.

LGBT Asylum Support stuurt spoedbrief naar directie IND na observaties door ketenpartner van de IND dat het om een gay man gaat …

NOS nieuws gisteravond over de meer dan 40 meldingen aan het COA door LGBT Asylum Support van onveilige situaties naar een groep …

Algerijnse lhbtiq+ asielzoeker met Nederlandse partner door de IND en de rechtbank nu ook door Raad van State afgewezen Op 15 november …