NietTransGenoeg

IND komt uit de kast met interne begrippenlijst lhbtiq+
LGBT Asylum Support roept de staatssecretaris ter verantwoording

Op 12 april 2023 zal Zeelanda, een oorspronkelijke uit Egypte gevluchte transgender asielzoekster onderwerp zijn tijdens een zitting bij de Raad van State. In haar derde procedure durfde zij voor het eerst als trans vrouw naar buiten te komen, maar de IND geloofde haar niet omdat ze te weinig inzicht gaf in haar gevoelens en wees haar asielaanvraag af. Op aandringen van LGBT Asylum Support ging haar asieladvocaat in hoger beroep bij de Raad van State. Want tijdens het gehoor van de IND werd duidelijk dat niet enkel het formulier van de IND voor de aanvraag van haar herhaalde asielaanvraag een fout bevatte. Maar ook dat de IND met de toetsing van haar genderidentiteit als trans vrouw termen niet eenduidig gebruikte.

Zeelanda is één van de personen die haar verhaal doet in het boek #NietGayGenoeg ‘De naakte waarheid – The naked truth’, waarin kritiek wordt geuit op de wijze van toetsing door de IND in asielaanvragen op basis van lhbtiq+. De Raad van State verzocht de staatssecretaris om uitleg te geven over haar procedure waarna de IND met een tot dusver onbekende interne leidraad lhbtiq+ naar buiten kwam. Volgens de landsadvocaat is deze begrippenlijst ergens in 2022 door de IND opgesteld omdat sommige medewerkers moeite hadden met bepaalde begrippen en bewoordingen. “Hier zaten we al erg lang op te wachten, Veelvuldig stelden we vragen aan zowel staatssecretaris als ook vermeldt in vele rapporten voor rechtbank zittingen op welke wijze de IND begrippen in lhbtiq+ asielprocedures hanteert”, zegt Sandro Kortekaas, voorzitter van LGBT Asylum Support, die Zeelanda al lang bijstaat. “Zoals deze week nog ter zitting in Middelburg, waar de IND een homoseksuele Pakistaanse man afwees omdat hij ook te weinig inzicht zou geven in zijn gevoelens. Echter ter zitting hebben we aan de rechter uitgelegd dat hij in zijn gehoor zijn gevoelens voor mannen op gelijke wijze kon uiteggen als de omschrijving in de interne begrippenlijst van de IND. Namelijk: ‘Homoseksueel (gay) Mannen die zich aangetrokken voelen tot andere mannen.’ Daarmee is het de vraag welk toetsingskader de IND gebruikt.”

LGBT Asylum Support, die vanaf 2017 middels petitie en vervolgens in 2018 per motie in de Tweede kamer zorgde dat de werkinstructie van de IND werd aangepast waarbij westerse termen als ‘bewustwordingsproces’ en ‘zelfacceptatie’ geschrapt werden, heeft wederom een brief aan de staatssecretaris en Tweede Kamer gestuurd. Daarin wordt aangedrongen op openheid in besluitvorming waarbij raadpleging van lhbtiq+ coördinatoren verplicht is, maar vooral gezien deze interne begrippenlijst lhbtiq+, herziening van de werkinstructie noodzakelijk is. Immers deze begrippenlijst is sinds 2022 in gebruik maar is het de vraag op welke wijze alle eerdere zaken zijn beoordeeld, als er intern bij de IND al onduidelijkheid was in gebruik van begrippen. Zeelanda is daar direct slachtoffer van. Kortekaas: “Deze aanstaande zitting bij de Raad van State is meer dan bijzonder. Want sinds 2017 voeren we met petities campagne met #NietGayGenoeg. En nu pas blijkt dat de IND moeite heeft met tal van begrippen terwijl zij deskundigen zijn die beslissen over iemands leven als lhbtiq+ asielzoeker. Behalve dat we op 12 april met zo’n 40 transasielzoekers naar de zitting van Zeelanda zullen gaan, komt daar binnenkort nóg een petitie bij. #NietTransGenoeg.”

LGBT Asylum Support stuurt nogmaals brandbrief aan staatssecretaris vanwege 30 meldingen in een week aan het COA van azc Ter Apel Op …

[persbericht 6 mei 2024] Op zaterdagavond 4 mei werd een uit Tunesië afkomstig koppel door een groep mannen van Algerijnse komaf in …

Nog maar amper een week in Nederland ontving een 26-jarige zichtbare, en daarmee extra kwetsbare, homoseksuele asielzoeker in het aanmeldcentrum van Ter …

De onterecht afgewezen lhbtiqi+ vluchteling Farshad Sadaat (27) wacht al bijna negen jaar tot hij kan beginnen met zijn nieuwe leven in …

LGBT Asylum Support verzoekt staatssecretaris nogmaals om onderzoek naar suïcide en situaties in de HTL te Hoogeveen[persbericht LGBT Asylum Support01-22-2024] In de …