Noodbrief: Wat drijft een mens op de vlucht in uiterste nood?
LGBT Asylum Support meldt drie ernstige suïcidepogingen op één dag waarbij een homoseksueel koppel

Amper twee weken na het tragische overlijden na zelfdoding van een jonge, Russische trans vrouw in haar azc te Drachten, heeft de stichting op één dag maar liefst drie mislukte, ernstige suïcidepogingen bij het COA gemeld. LGBT Asylum Support heeft bij deze meldingen bij het COA aangedrongen op inschakeling van het ketenbrede calamiteitenteam, een samenwerkingsverband tussen COA, IND en GZA. Eén van deze meldingen gaat over een homoseksueel koppel wat in uiterste nood, samen dit verschrikkelijk besluit nam. Nadat een medebewoner van hun lhbtiq+ unit de beide mannen vond, konden ze nog op tijd per ambulance worden overgebracht naar een nabijgelegen ziekenhuis. Na een nacht ter observatie werden ze ontslagen zonder enige nazorg. Bij terugkomst in hun azc hallucineerde één van de slachtoffers nog steeds vanwege de pillen die waren ingeslikt.

“Inhumaan en diep geschokt. Niet alleen wij maar vooral alle medebewoners in hun lhbtiq+ unit die dit meemaken en daarin geen enkele begeleiding ontvangen”, vertelt Sandro Kortekaas, voorzitter van LGBT Asylum Support die hun gelijk opzocht. “Beide mannen zijn zeven jaar geleden gevlucht, door de meest denkbaar gruwelijke hel in Syrië gegaan en zijn werkelijk volledig op. Want het land wat hun oorspronkelijk bescherming zou moeten bieden, Italië, zette hun vervolgens op straat. Maar ook in Nederland is de menselijke maat, hun in vele opzichten enorme kwetsbaarheid, blijkbaar niet bepalend. Om die reden hebben we de staatssecretaris geen brandbrief maar noodkreet gestuurd.”

In de laatste reactie van de staatssecretaris op een brandbrief van 31 december 2022 over meer dan 500 meldingen in 2022 van onveilige situaties naar het COA waarbij ook signalen van suïcide, gaat de staatssecretaris inhoudelijk niet op in maar schuift dit af op het COA. En ondanks dat de staatssecretaris verantwoordelijk is, wil deze niet ingaan op de ondertussen vele verzoeken om een gesprek. Kortekaas: “Er zijn ondertussen twee kwetsbare lhbtiq+ asielzoekers in de eerste twee maanden van dit jaar door zelfdoding in een opvanglocatie overleden waar geen onderzoek op volgt. Het is volstrekt onacceptabel dat de staatssecretaris geen tijd kan vrijmaken maar antwoordt dat dit is vanwege ‘de grote hoeveelheid uitnodigingen voor verschillende gesprekken, evenementen en optredens’. Daarmee is het de vraag: wat moet er dan nog meer gebeuren om wel verantwoordelijkheid te nemen en te tonen?”

LGBT Asylum Support stuurt derde brandbrief binnen een maand naar demissionair staatssecretaris Erik van der Burg over tientallen onveilige situaties [persbericht 7 …

LGBT Asylum Support stuurt nogmaals brandbrief aan staatssecretaris vanwege 30 meldingen in een week aan het COA van azc Ter Apel Op …

[persbericht 6 mei 2024] Op zaterdagavond 4 mei werd een uit Tunesië afkomstig koppel door een groep mannen van Algerijnse komaf in …

Nog maar amper een week in Nederland ontving een 26-jarige zichtbare, en daarmee extra kwetsbare, homoseksuele asielzoeker in het aanmeldcentrum van Ter …