Vijf lhbtiq+ asielzoekers/statushouders binnen een jaar door suïcide overleden

LGBT Asylum Support verzoekt staatssecretaris nogmaals om onderzoek naar suïcide en situaties in de HTL te Hoogeveen[persbericht LGBT Asylum Support01-22-2024] In de eerste dagen van het nieuwe jaar 2024 overleed op 25-jarige leeftijd de uit Rusland afkomstige trans vrouw Antonina Babkina door suïcide. Eind december 2023 deed ze vanuit haar woonplaats te Arnhem een eerdere niet geslaagde suïcidepoging. Binnen een jaar zijn in Nederland daarmee maar liefst vijf lhbtiq+ asielzoekers en statushouders door zelfdoding om het leven gekomen. Vier daarvan zijn Russisch sprekend, waarvan drie trans asielzoeksters zijn. Antonina Babkina vroeg in 2022 in Nederland asiel aan en ontving in 2023 haar verblijfsstatus. In 2022 en 2023 heeft LGBT Asylum Support meerdere meldingen zowel bij het COA als GZA afgegeven vanwege haar gedragsproblemen veroorzaakt door autisme en schizofrenie. Die psychische problemen waren al in Rusland vastgesteld. Desondanks belandde zij door een opeenstapeling van deze gedragsproblemen in de HTL (Handhaving- en Toezichtlocatie) te Hoogeveen. Een vrijheid beperkende omgeving die volstrekt niet geschikt is voor personen met onderliggende psychische problemen. Dat blijkt uit het onderzoek door de Inspectie naar de leefomstandigheden en de veiligheid in de HTL uit oktober 2022. Waarbij de Inspectie constateerde dat de medewerkers onvoldoende zijn toegerust om asielzoekers met psychiatrische en/of verslavingsproblematiek op een goede manier te begeleiden. Met haar overlijden vraagt LGBT Asylum Support de staatssecretaris nogmaals om onderzoek naar die omstandigheden. Sandro Kortekaas, voorzitter LGBT Asylum Support: ‘De schok is enorm groot binnen de groep van lhbtiq+ asielzoekers waar iedereen met vragen achterblijft. Zoals één van haar vriendinnen, ook trans asielzoekster die aangeeft dat ze een goed mens was ook al had ze langdurig mentale problemen. Maar dat haar problemen als trans vrouw niet serieus genomen werden en daarom onderzocht moet worden. Met deze brief aan de staatssecretaris vragen we behalve onderzoek naar Antonina haar overlijden, ook onderzoek naar haar situatie in de HTL van Hoogeveen waar zij in 2022 een hongerstaking startte vanwege het uitblijven van psychische hulpverlening. Want uit onderzoek door LGBT Asylum Support blijkt dat een brief die in maart 2022 aan het bestuur van het COA gestuurd is over zeer onveilige situaties bij lhbtiq+ asielzoekers in de HTL, nimmer betrokken is bij het onderzoek door de Inspectie Veiligheid en Justitie. Dat onderzoek startte in dezelfde maand. Maar ook dat alle meldingen van onveilige situaties die telkens door het COA ontkracht werden, door een anonieme tip van een ex-medewerker als waarheid bevestigd werden.’Onder de 640 meldingen van onveilige situaties die naar het COA in 2023 door LGBT Asylum Support gedaan zijn, zijn ook situaties in de HTL. Waarbij de omschrijving van de anonieme tipgever in 2022 gelijk zijn als situaties in 2023. Zoals dat expres een andere bewoner geplaatst werd bij een lhbtiq+ bewoner en daarmee bewust onveilige situaties gecreëerd werden. ‘Wanneer ze huilend bij het personeel kwamen, omdat ze wederom bedreigd waren of dat ze werden lastig gevallen in hun slaapkamer dan werden ze weggestuurd met de boodschap dat ze zich niet moesten aanstellen. Vervolgens werden ze dan op kantoor uitgelachen en uitgescholden en werd er op de camera bekeken hoe de bedreigingen gingen.’ Hiermee wordt duidelijk dat ondanks constateringen door de Inspectie, situaties in de HTL waar ook Antonina verbleef, structureel onveilig zijn voor kwetsbare lhbtiq+ asielzoekers.In nood? Bel of chat altijd met 0800 0113 #LGBTAsylumSupport #lhbtiqasielzoekers #htlhoogeveen #persbericht #Staatssecretaris #TweedeKamer

LGBT Asylum Support verzoekt staatssecretaris nogmaals om onderzoek naar suïcide en situaties in de HTL te Hoogeveen[persbericht LGBT Asylum Support01-22-2024] In de …

LGBT Asylum Support stuurt opnieuw brief aan staatssecretaris Veiligheid en Justitie ‘Uit deze verklaring blijkt geen gevoels- of zelfacceptatie’, is één van …

LGBT Asylum Support Support roept staatssecretaris Eric van der Burg van der op om onderzoek in te stellen naar onveilige situaties in …

LGBT Asylum Support stuurt spoedbrief naar directie IND na observaties door ketenpartner van de IND dat het om een gay man gaat …

Biddinghuizen, 14.11.2023

NOS nieuws gisteravond over de meer dan 40 meldingen aan het COA door LGBT Asylum Support van onveilige situaties naar een groep …