Zitting Raad van State 12 april geannuleerd • IND trekt negatieve beslissing in om verstrekkende uitspraak Raad van State te kunnen voorkomen • Discussie over interne, geheime begrippenlijst lhbtiq+ van de IND ligt nu bij Tweede Kamer

Op 12 april 2023 zou de afgewezen asielaanvraag van Zeelanda, een oorspronkelijke uit Egypte gevluchte transgender asielzoekster, onderwerp zijn tijdens een zitting bij de Raad van State. Echter de IND besloot na verschillende brieven van LGBT Asylum Support, COC Nederland en Transgender Netwerk Nederland, de oorspronkelijke beslissing om de asielaanvraag van Zeelanda af te wijzen, op het laatste moment in te trekken. Daarmee voorkwam de IND dat deze zaak bij de Raad van State behandeld kon worden en daarmee ook een mogelijk verstrekkende uitspraak door de Raad van State.

In aanloop naar deze zitting, verzocht de Raad van State de staatssecretaris uitleg te geven over de definities die de IND hanteert voor de begrippen ‘genderidentiteit’, ‘seksuele gerichtheid’, ‘seksuele geaardheid’, ‘transgender’, ‘transseksueel’, ‘binair’ en ‘non-binair’. Ook wilde de Raad van State weten hoe het consistent hanteren van dezelfde definities in het horen, toetsen en afwijzen van lhbtiq+ asielzoekers door hoor- en beslismedewerkers én lhbtiq+ coördinatoren, door de IND wordt geborgd. Op basis van deze vragen kwam de IND voor het eerst via de landsadvocaat met een tot dusver onbekende, interne en daarmee geheime leidraad: ‘IND begrippen en bewoordingen bij LHBTIQI+ zaken’. Een lijst die ‘ergens’ in 2022 was samengesteld omdat volgens vage uitleg van de landsadvocaat ‘in de praktijk er signalen waren dat sommige medewerkers moeite hadden met bepaalde begrippen en bewoordingen’. Omdat deze definities dermate afwijken van de wijze waarop de IND de geloofwaardigheid van lhbtiq+ toetst maar vooral ook afwijst, stuurde LGBT Asylum Support naast brieven aan de Raad van State ook een brief aan de staatssecretaris met het verzoek om verantwoording. Deze brief omvat o.a. 26 kritische vragen over toepassing van deze interne lijst die tot dusver met geen enkele verwijzing genoemd wordt in de openbare werkinstructie.

“Het op zo’n laat moment intrekken van een negatieve beslissing door de IND is uiterst laf maar voor Zeelanda enkel winst. Want het is niet voor de eerste keer, dat na kritiek op de IND door LGBT Asylum Support beschikkingen worden ingetrokken”: geeft Sandro Kortekaas, voorzitter van LGBT Asylum Support, in een verklaring af. “Overduidelijk laat de IND hierdoor merken dat zij geen verstrekkende uitspraak van de Raad van State wil hebben die invloed zal hebben op de wijze van toetsen in lhbtiq+ asielprocedures. Echter, wij hebben de staatssecretaris per brief ter verantwoording geroepen. Want ondanks dat de IND deze beschikking intrekt en de discussie daarmee niet bij de Raad van State ligt, zal deze discussie met onze brief bij de Tweede Kamer gevoerd moeten worden over de gebrekkige en niet transparante wijze waarop de IND in lhbtiq+ zaken toetst.”

Zeelanda reageert opgelucht. “Met het intrekken van de negatieve beslissing probeert de IND hiermee in feite fouten in beoordeling te verbergen. En niet alleen voor mij maar ook voor andere lhbtiq+ asielzoekers. In mijn situatie werd daardoor bijna drie jaar verspild zonder enige compensatie tussen het wachten op een gehoor bij de IND en het uiteindelijk aanvechten van de negatieve beslissing bij Raad van State om uitzetting tegen te gaan. Ik hoop dat ze zich realiseren dat ze kwetsbare lhbtqi+ asielzoekers en vooral transpersonen niet opnieuw zo kunnen behandelen.”

In 2024 worden lhbtiq+ asielzoekers nog altijd door de IND afgewezen op criteria die sinds 2018 bij afspraak met de Tweede Kamer …

Op vrijdagmorgen 28 juni zijn drie bewoners van één van de lhbtiq+ units van azc Ter Apel in hun unit bedreigd met …

LGBT Asylum Support stuurt derde brandbrief binnen een maand naar demissionair staatssecretaris Erik van der Burg over tientallen onveilige situaties [persbericht 7 …

LGBT Asylum Support stuurt nogmaals brandbrief aan staatssecretaris vanwege 30 meldingen in een week aan het COA van azc Ter Apel Op …