IND wil Ugandese homoseksuele asielzoeker uitzetten

LGBT Asylum Support stuurt spoedbrief naar directie IND na observaties door ketenpartner van de IND dat het om een gay man gaat

[persbericht 22 november ] In 2019 vroeg de inmiddels 47-jarige Mulindwa, een homoseksuele asielzoeker uit Uganda, volstrekt onvoorbereid en getraumatiseerd in Nederland asiel aan. In eerste procedure werd hij afgewezen voornamelijk omdat hij, als schuwe man met een introvert karakter, een lage opleiding zich volgens de IND onvoldoende kon verklaren en daardoor te weinig inzicht gaf. Zo hield de IND geen rekening met zijn referentiekader komende uit een homofobe- en schaamtecultuur waarbij hij zijn homoseksuele gevoelens niet kon ontwikkelen en uiten. Ondanks dat ook Vluchtelingenwerk Nederland aangaf dat hij erg verlegen is en terughoudend is hierover te praten, volgde de IND hem hierin niet en wees zijn asielaanvraag af. In juli 2023 werd hij na afwijzing in hoger beroep in afwachting van uitzetting in vreemdelingendetentie geplaatst. LGBT Asylum Support stelde vervolgens een rapport samen op basis van zijn identiteitsgroei in Nederland wat als toetsingskader niet door de IND was onderzocht. Een rapport, onderbouwd met vele brieven van vrienden van zijn azc in Hardenberg en een ex-werkgever met zijn gehele team. Extra daarbij de extreme veranderingen in wetgeving in Uganda waar alleen al bij de geringste verdenking dat iemand homoseksueel zou kunnen zijn, dat strafbaar is.

In detentie kreeg Mulindwa een gehoor waarin hem door de IND enkel de mogelijkheid gegeven werd om slechts één brief van de vele in het rapport opgenomen brieven uit te kunnen leggen. Maar daarnaast misbruikte de IND een stelling in het rapport. Door hem te betichten als een wellicht ‘toegedicht’ homoseksueel omdat zelfs al bij een geringste verdenking hij in Uganda strafbaar is. En ondanks de enorme verbreding in vrienden en organisaties, foto’s van publiece acties zoals een theaterstuk en vele Prides, wees de IND als ook de echter hem nogmaals in tweede procedure af. Vanuit gebrekkig onderzoek, een tunnelvisie én vooringenomen houding van de rechter zou er nogmaals geen sprake zijn van identiteitsgroei.

LGBT Asylum Support heeft na uitspraak van de rechtbank op 20 november 2023 een spoedbrief aan de directeur van de IND verzonden. Deze gaat in op een uitspraak van de Raad van State waarin gedrag onderdeel is van iemands referentiekader en waar de IND en de rechter niet op ingingen. Want bij Mulindwa is juist door die waarneembare verandering in gedrag een verbreding ontstaan in zijn vriendenkring, wat is vastgelegd in vele ondersteuningsbrieven die niet onderzocht zijn door de IND. Maar de spoedbrief gaat voornamelijk in op observaties van een ketenpartner. Zoals van een medewerker van het IOM die belast zijn in detentie voor een vrijwillige, zachte terugkeer zonder dat Ugandese autoriteiten op de hoogte komen. Het IOM (Internationale Organisatie voor Migratie) is een intergouvernementele organisatie en ketenpartner van de IND. Deze medewerker gaf bij LGBT Asylum Support aan dat hij op basis van zijn eigen observaties geen twijfel heeft dat Mulindwa een gay man uit Uganda is. In de spoedbrief aan de directeur van de IND heeft LGBT Asylum Support, gezien extreme wetgeving naar lhbtiq+ in Uganda, waar zelfs het ‘uitdragen’ van homoseksualiteit strafbaar is, er geen enkel risico kan en mag worden genomen. En dat daarmee niet enkel Mulindwa zijn uitzetting moet worden stopgezet maar zijn procedure opnieuw op eerlijke wijze beoordeeld behoort te worden.

lhbtiqasielzoekers #NietGayGenoeg #LGBTAsylumSupport #gay #ugandagay #spoedbrief #mulindwa

In 2024 worden lhbtiq+ asielzoekers nog altijd door de IND afgewezen op criteria die sinds 2018 bij afspraak met de Tweede Kamer …

Op vrijdagmorgen 28 juni zijn drie bewoners van één van de lhbtiq+ units van azc Ter Apel in hun unit bedreigd met …

LGBT Asylum Support stuurt derde brandbrief binnen een maand naar demissionair staatssecretaris Erik van der Burg over tientallen onveilige situaties [persbericht 7 …

LGBT Asylum Support stuurt nogmaals brandbrief aan staatssecretaris vanwege 30 meldingen in een week aan het COA van azc Ter Apel Op …