LGBT Asylum Support samen met Gayglers (Google) tijdens Utrecht Canal Pride 2022

Morgen, zaterdag 4 juni is LGBT Asylum Support te gast met ongeveer 100 LHBTI-asielzoekers waarvan 40 LHBTI-asielzoekers meevaren op de boot van Gaygler (Google) met bootnummer 43. Met het thema #HoldTightEverywhere steunen en omarmen de Gayglers community symbolisch het feit dat je moet kunnen zijn wie je bent maar dat dit niet vanzelfsprekend is in andere landen. Op de boot varen LHBTI-asielzoekers mee die juist uit die landen ontvlucht zijn en uit zelfbehoud onzichtbaar waren. Desondanks komen ze vaak de homofobe cultuur opnieuw tegen in hun opvang. Samen met het COA is LGBT Asylum Support bezig meer en meer LHBTI-units in te richten in azc’s, iets wat enorm belangrijk is zodat LHBTI-asielzoekers ook daar zichzelf kunnen zijn. 

Alle LHBTI-asielzoekers die we die dag naar Utrecht laten komen – waarvan de jongste 17 en de oudste 74 jaar – laten we zien wat Pride is, bieden we hun een prachtige dag aan en komen ze vanuit alle azc’s uit heel Nederland. Wil je bijdragen in de reiskosten die we maken? Heel graag. Stichting LGBT Asylum Support, Triodos, IBAN NL47 TRIO 0212 4621 72 Dank!!! 

#LGBTAsylumSupport #lhbtiasielzoekers #Gayglers #lgbtlove #pridemonth #Pride #utrechtpride

LGBT Asylum Support verzoekt staatssecretaris nogmaals om onderzoek naar suïcide en situaties in de HTL te Hoogeveen[persbericht LGBT Asylum Support01-22-2024] In de …

LGBT Asylum Support stuurt opnieuw brief aan staatssecretaris Veiligheid en Justitie ‘Uit deze verklaring blijkt geen gevoels- of zelfacceptatie’, is één van …

LGBT Asylum Support Support roept staatssecretaris Eric van der Burg van der op om onderzoek in te stellen naar onveilige situaties in …

LGBT Asylum Support stuurt spoedbrief naar directie IND na observaties door ketenpartner van de IND dat het om een gay man gaat …

Biddinghuizen, 14.11.2023

NOS nieuws gisteravond over de meer dan 40 meldingen aan het COA door LGBT Asylum Support van onveilige situaties naar een groep …